jump to navigation

Fundering van Romeins gebouw ontdekt in Nijmegen mei 26, 2021

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
add a comment

Fundering van Romeins gebouw ontdekt in Nijmegen

NOS 25.05.2021 Archeologen hebben bij de oever van de Waal in Nijmegen de fundering van een groot Romeins gebouw blootgelegd. De vondst werd gedaan op een plek waar een woontoren wordt gebouwd.

De onderzoekers troffen eerst allerlei gebruiksvoorwerpen aan, zoals luxe aardewerk, dakpannen en tegels, meldt Omroep Gelderland. Daaronder verscheen de stenen fundering van een gebouw met drie of vier ruimtes.

De opgraving en aardewerk in Nijmegen. Foto: Gemeente Nijmegen

Volgens de gemeente maakte het gebouw deel uit van de Romeinse stad Ulpia Noviomagus. Welke functie het gebouw in de Romeinse tijd precies had, moet nog nader onderzocht worden.

“We kunnen denken aan een openbaar gebouw dat hier vlak bij het Romeinse thermencomplex en de in de 20e eeuw opgegraven Romeinse tempel heeft gestaan”, zegt de gemeente. “Maar ook werkplaatsen of opslagruimten aan de rand van de stad waar de rivier lag, zijn mogelijkheden.”

De opgraving van de fundering in Nijmegen GEMEENTE NIJMEGEN

Veel stenen van het Romeinse gebouw zijn in de Middeleeuwen gebruikt om hergebruikt te worden. De Romeinse gebouwen in Nijmegen dienden toen als een soort steengroeve voor het winnen van bouwmateriaal, aldus de gemeente.

De fundering van de nieuwe woontoren wordt volgens de gemeente grotendeels boven de archeologische resten aangebracht. “Alleen waar de nieuwbouw de archeologische resten zal verstoren, vinden opgravingen plaats.”

Zie ook:

BEKIJK OOK;

Nederland geeft archeologische voorwerpen terug aan Irak mei 7, 2021

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
add a comment
Voorbeeld van een Halaf-figuur, dat staat voor vruchtbaarheid.

Nederland geeft archeologische voorwerpen terug aan Irak

AD 06.05.2021 Nederland heeft vandaag voorwerpen van klei met spijkerschrift plus twee figuren uit Mesopotamië aan Irak gegeven. De zeven stukken werden ontdekt toen ze door een Nederlandse particulier aangeboden werden bij een veilinghuis. Ze hebben in Irak een beschermde status. De Nederlander, die de herkomst niet kende, heeft ze vrijwillig afgestaan. 

Het gaat onder meer om kleispijkers, een kleitablet en twee zeldzame figuren, die allen afkomstig zijn uit Mesopotamië, de bakermat van de moderne beschaving. 

De kleispijkers werden aangebracht in de muur van gebouwen of begraven bij de bouw van tempels. Op de kleispijkers zijn teksten aangebracht in spijkerschrift. Het spijkerschrift staat aan de wieg van de ontwikkeling van het schrift. De kleispijkers zijn daardoor van cultuurhistorisch belang. Dat geldt ook voor het kleitablet. 

De twee figuren zijn een stuk ouder en zeldzamer. Het zogenoemde Halaf-figuur representeert de moedergodin en staat voor vruchtbaarheid. Het werd gebruikt bij offerrituelen. Het andere is een ramsfiguur dat werd gebruikt als amulet of stempel en zegel.

Rode lijsten

Alle voorwerpen zijn beschermd onder Iraakse cultuurwetgeving en worden genoemd op rode lijsten van de International Council of Museums. Op deze lijsten staan voorbeelden van voorwerpen die kwetsbaar zijn voor diefstal, plundering en onrechtmatige uitvoer uit het land van herkomst.

Het is verboden te handelen in voorwerpen van archeologisch, historisch, cultureel, wetenschappelijk of religieus belang die door Irak zijn beschermd. 

De Nederlandse eigenaar was niet bekend met de precieze herkomst. Toen ze werden aangeboden op een veilingsite, stelde de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed na een burgermelding een onderzoek in.

Er kwam tevens een expert van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden aan te pas en ook de Iraakse overheid werkte mee. Irak vroeg uiteindelijk om teruggave. De voorwerpen zijn vandaag overhandigd.

Teruggave archeologische voorwerpen aan Irak

RO 06.05.2021 Vandaag overhandigen Arjen Uijterlinde, ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Barbara Siregar, Directeur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, zeven archeologische voorwerpen aan de Irakese ambassadeur, de heer Hisham Al Alawi.

De voorwerpen kwamen aan het licht toen deze door een Nederlandse particulier aangeboden werden bij een veilinghuis. Na een burgermelding heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een onderzoek ingesteld. De Nederlandse particulier doet vrijwillig afstand van voorwerpen zodat deze teruggegeven kunnen worden aan Irak.

De kleispijkers, een kleitablet en twee zeldzame figuren zijn alle afkomstig uit Mesopotamië. Na onderzoek door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en een expert van het Rijksmuseum van Oudheden werd bevestigd dat het bleek te gaan om voorwerpen uit Irak. De Iraakse overheid heeft meegewerkt aan dit onderzoek en bij de Nederlandse overheid verzocht om teruggave.

De particulier die afstand gedaan heeft was niet bekend met de precieze herkomst. Daarom wil hij graag dat de voorwerpen worden teruggegeven aan Irak. Alle voorwerpen zijn beschermd onder Iraakse cultuurwetgeving en worden allen genoemd op rode lijsten van de International Council of Museums. Op deze lijsten staan voorbeelden van voorwerpen die kwetsbaar zijn voor diefstal, plundering en onrechtmatige uitvoer uit het land van herkomst.

Kleispijkers en Halaf-figuur

Kleispijkers werden aangebracht in de muur van gebouwen of begraven bij de bouw van tempels. Op de kleispijkers zijn teksten aangebracht in spijkerschrift. Het spijkerschrift staat aan de wieg van de ontwikkeling van het schrift. De kleispijkers zijn daardoor per definitie van cultuurhistorisch belang.

Hetzelfde geldt voor het kleitablet. De twee figuren zijn een stuk ouder alsook zeldzamer. Het zogenaamde Halaf-figuur representeert de moedergodin en staat voor vruchtbaarheid. Het werd gebruikt bij offerrituelen. Het ramsfiguur is een amulet of stempel/zegel.

Mesopotamische cultuur

Mesopotamië is de bakermat van de  moderne beschaving. Daarom is het cultureel erfgoed van Irak belangrijk voor de hele wereld. De beschaving gaat terug tot 6000 v. Chr. en heeft geleid tot veel culturele uitingen. De rijke cultuur is over de gehele wereld terug te vinden.

Dit komt mede door de conflicten waar het land sinds 1990 mee te maken heeft. Tijdens deze oorlogen werden musea, bibliotheken en opgravingen geplunderd of vernietigd. Veel cultuurgoederen hebben het land onrechtmatig verlaten via smokkelroutes en worden via allerlei wegen te koop aangeboden.

Verbod op handel in Iraaks erfgoed

Om het cultureel erfgoed van Irak te beschermen heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sanctiemaatregelen aangenomen die vervolgens in Europees recht zijn omgezet. Hierdoor is het verboden om te handelen in voorwerpen van archeologisch, historisch, cultureel, wetenschappelijk of religieus belang die door Irak zijn beschermd. 

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is een van de diensten die toezicht houdt op de naleving van nationale sanctieregelingen en werkt daarbij nauw samen met de Douane, Politie, OM, experts en internationale organisaties. Meer informatie over de bescherming van cultuurgoederen is te vinden op de website van de Inspectie. 

De minister van Buitenlandse Zaken stelt de sanctieregelingen in overeenstemming met andere ministers vast en heeft een coördinerende rol bij de uitvoering van deze regelingen. De teruggave in kwestie vindt plaats in het kader van de Sanctieregeling Irak 2004 II.

Zie ook; Erfgoed