jump to navigation

De dertig duurste kunstwerken van 2009 december 31, 2009

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Vertrouwde namen domineren veilingen

De dertig duurste kunstwerken van 2009

Gepubliceerd: 31 december 2009 13:02 | NRC

Door onze redacteur Arjen Ribbens

Voor de kunstmarkt was 2009 een moeizaam jaar met toch een aantal opvallend goede resultaten. Zoals verwacht zette de anderhalf jaar geleden ingezette neergang op de kunstmarkt zich dit jaar voort.

2009 was een onzeker jaar waarin relatief weinig topstukken werden aangeboden. Kopers waren er genoeg, verkopers veel minder. Die tendens weerspiegelt zich in de lijst van dertig duurste kunstwerken die dit jaar bij Christie’s en Sotheby’s werden verkocht, de twee veilinghuizen die samen het leeuwendeel van de wereldmarkt in handen hebben. Hieronder staan de tien duurste kunstwerken van 2009 met afbeeldingen, daaronder een lijst van de dertig duurste.

In een achtergrondartikel in NRC Handelsblad geeft redacteur Arjen Ribbens vandaag een toelichting op de lijst. Vanaf 15.00 uur voor (web-)abonnees ook te lezen in de digitale editie of met de nieuwe iPhone-applicatie.

 

De dertig duurste kunstwerken van 2009Kunstenaar/ Titel (jaar) / Veilinghuis/ prijs (in miljoenen dollars inclusief opgeld)

1. Rafaël Hoofd van een muze (1510) Christie’s 47,9

2. Henri Matisse Les coucous, tapis bleu et rose (1911) Christie’s 46,5

3. Andy Warhol 200 One dollar bills (1962) Sotheby’s 43,7

4. Constantin Brancusi Madame L.R. (ca. 1914), Christie’s 37,7

5. Eileen Gray, Drakenstoel, (ca. 1917), Christie’s 28,3

6. Piet Mondriaan Composition avec bleu, rouge, jaune et noir(1922), Christie’s 27,9

7. Rembrandt Portret van een man met de handen in zijn zij (1658), Christie’s 20,2

8. Alberto Giocametti L’homme qui chavire (1951) Sotheby’s 19,3

9. Edgar Degas Petite danseuse de quatorze ans (1922) Sotheby’s 18,8

10. Piet Mondriaan Composition avec grille 2 (1918 & 1942), Christie’s 18,6

11. Claude Monet Dans la prairie (1876) Christie’s 16,1

12. Fernand Leger La tasse de the (1921) Christie’s 14,8

13. Pablo Picasso Mousquetaire à la pipe (1968), Christie’s 14,6

14. Giorgio de Chirico Il Ristorante (1918) Christie’s 14,2

15. André Derain Barques au port de Collioure (1905) Sotheby’s 14,0

16. Kees van Dongen Jeune Arabe (1910) Sotheby’s 13,8

17. Anthony van Dyck Self portrait (1640) Sotheby’s 13,5

18. J.M.W. Turner The temple of Jupiter Panellenius (1816) Sotheby’s 12,9

19. Theodore Gericault Portrait of Alfred and Elisabeth Dedreux (1818) Christie’s 11,6

20. Pablo Picasso Homme à l’épée (1969) Sotheby’s 11,5

21. Marcel Duchamp Belle haleine – Eau de voilette (1921) Christie’s 11,5

22. Anoniem Drakentroon (Qing dynastie, Qianlong periode) Sotheby’s 11,0

23. Edgar Degas Danseuses (1896) Christie’s 10,7

24. Henri Matisse Nu au bord de la mer (1909) Christie’s 10,6

25. Wassily Kandinsky Krass und mild (1932) Sotheby’s 10,6

26. Pablo Picasso Buste d’homme (1969) Sotheby’s 10,3

27. Claude Monet Au Parc Manceau (1878) Christie’s 10,2

28. Hendrick ter Brugghen Bagpipe player in profile (1624) Sotheby’s 10,1

29. Peter Doig Reflection (What does your soul look like) (1996) Christie’s 10,1

30. Amedeo Modiglani Les Deux Filles (1918) Christie’s 9,4

Studiedag ‘Stedelijke transformatie in de Tussentijd’ Transvaal Den Haag december 31, 2009

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Mobiel projectbureau OpTrek wenst een verrassend 2010 en dankt voor de goede samenwerkingen in 2009! 

Met hartelijke groet,
Sabrina Lindemann
projectleider
  
 
Mobiel projectbureau OpTrek ism Studio Iris Schutten en Trancity
 
STEDELIJKE TRANSFORMATIE IN DE  TUSSENTIJD
verslag van 15 oktober 2009
 
Op 15 oktober 2009 vond op verschillende bouwlocaties aan de De la Reyweg/Kempstraat in de Haagse wijk Transvaal de studiedag ‘Stedelijke transformatie in de TUSSENTIJD’ plaats. Meer dan 140 gasten uit heel Nederland en zelfs België vonden in de vroege ochtend de weg naar Den Haag.
Deze dag was vooral bedoeld om te kijken naar de vele mogelijkheden die de tussentijd biedt (de vaak langdurige fase tussen afbraak en nieuwbouw) voor tijdelijk gebruik. Gezocht werd na een gebruik dat een impuls kan betekenen voor de bestaande wijk en voor het opdoen van nieuwe ideeën voor de toekomst van de buurt. De projecten Hotel Transvaal*-***** verblijf in de Tussentijd en het Blauwe Huis in IJburg werden gepresenteerd naast concepten uit het Laboratorium voor de Tussentijd (en initiatief van OpTrek) , en er kwamen vragen rond regelgeving, waardeontwikkeling en het beleid in deze periode aan bod.
Hoewel de Haagse herstructureringswijk Transvaal de aanleiding was, was dit programma relevant voor elke transformatiewijk in Nederland. Met plenaire lezingen door René Boomkens (hoogleraar sociale en cultuurfilosofie aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen) en Klaus Overmeyer (landschapsarchitect, Studio Urban Catalyst, Berlijn), workshops en een wijkwandeling o.l.v. Steven van Schuppen werd een brede groep van ‘wijkwerkers’ uit gemeentes, corporaties de advieswereld, architecten en kunstenaars geïnspireerd om de tussentijd te zien als een periode met eigen kwaliteiten en potenties.
 
De dag vond plaats in de tussentijd zelf; op een nog niet opgeleverde bouwlocatie in Transvaal. Onder de titel ‘flexspace’, ontworpen door René Jansen en Angelique Josten was op locatie een ‘site-specifieke’ transparante ruimtelijk installatie gebouwd,  geschikt voor de verschillende programma-onderdelen. Een bijzondere vormgeving die het thema van de dag illustreerde en de potentie van tussenruimte en tussentijd zichtbaar maakte.
 
De moderatie van de dag lag in handen van Chris Keulemans (journalist en directeur Tolhuistuin Amsterdam).
De verslagen van de workshops zijn binnenkort te downloaden van www.hoteltransvaal.com/lab
De lezing van Rene Boomkens (en binnenkort ook Klaus Overmeyer) zijn als video op internet nu al te beluisteren. www.hoteltransvaal.com
 
Voor meer info:
www.trancity.nl
iris schutten
 
Mede mogelijk gemaakt door: ERA Contour, Fonds BKVB, Gemeente Den Haag (diensten OCW en DSO), Mondriaan Stichting, Stichting DOEN, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), Woningcorporatie Haag Wonen, Woningcorporatie Staedion, Ministerie van VROM.
Na acht jaar werken van de kunstenaarsorganisatie Mobiel projectbureau OpTrek in de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal verschijnen in het voorjaar 2010 twee publicaties: 
 
 
  
 1. OpTrek in Transvaal. Over de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling, Interventies en onderzoek.
Veronica Hekking, Sabrina Lindemann, Annechien Meier (redactie)
17 x 24 cm | paperback | 432 pagina’s | rijkelijk geïllustreerd | Nederlandstalig met uitgebreide Engelse samenvattingen | ISBN 978-94-90322-06-9 | Uitgeverij Jap Sam Books (voormalig Episode) | ontwerp Harmine Louwe
 
OpTrek in Transvaal. Over de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling is een overzichtswerk en biedt inzicht in het projectenarchief van de opdrachten die Mobiel projectbureau OpTrek in Transvaal in de periode 2002-2009 realiseerde. Daarbij reflecteert deze publicatie op de positie van kunstenaars in stedelijke transformatiegebieden en hun rol als urban curator.
 
 
2. Stedelijke transformatie in de Tussentijd, Hotel Transvaal als impuls voor de wijk.
Sabrina Lindemann, Iris Schutten (redactie)
17x 23 cm | paperback | 240 pagina’s | rijkelijk geïllustreerd | Nederlandse en Engelse versie | NL: ISBN 978 90 8506 7481, ENG: ISBN 978 90 8506 8181, Uitgeverij SUN/Trancity | ontwerp Stout Kramer
 
Stedelijke transformatie in de Tussentijd, Hotel Transvaal als impuls voor de wijk beschrijft specifieker de tussentijd (de vaak langdurige fase tussen afbraak en nieuwbouw) als een fase met eigen potenties en kwaliteiten die gebruikt kunnen worden in de ontwikkeling van de stad. Het project Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de Tussentijd fungeert als concreet voorbeeld.
 
Deze twee publicaties vullen elkaar inhoudelijk erg mooi aan naast een duidelijk verschil in onderwerp, benadering, schaal, perspectief en doelgroep.
De publicaties worden begin voorjaar 2010 gepresenteerd. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan horen wij dit graag. Het is ook mogelijk bij de uitgevers de publicaties al te bestellen!
 
Met dank aan:
Mondriaan Stichting, Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Woningbouwcorporatie Staedion, Ministerie van VROM, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Fonds BKVB, Stichting DOEN.
CONTACT

 

Optrek

 — Aankondiging —

STUDIEDAG

Uitnodiging

Datum: Donderdag 15 oktober 2009, van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Mobiel projectbureau OpTrek, Studio Iris Schutten en Trancity organiseren een landelijke studiedag over de ‘tussentijd’, de vaak langdurige periode van sloop en nieuwbouw. Niet het eindbeeld staat centraal, maar de transformatietijd als een periode met een eigen betekenis.
 
Een dag voor corporaties, ontwikkelaars en (lokale) overheid; én voor architecten, stedenbouwers en kunstenaars.

 
Thema
Veel Nederlandse wijken ondergaan een ingrijpende transformatie. Vaak is de blik daarbij gericht op de toekomst terwijl in de tussentijd, de langdurige periode van sloop en nieuwbouw, hele generaties opgroeien tussen dichtgetimmerde huizen, gaten in het stedelijk weefsel en uit elkaar vallende sociale verbanden. De tussentijd is een periode waar tot dusver weinig rekening mee wordt gehouden in de planvorming. Men heeft slechts het eindbeeld voor ogen, men droomt over en werkt aan hoe het ooit gaat worden. In die tussenliggende periode moet iedereen even doorbijten en afzien. De studiedag belicht de langdurige fase van afbraak en nieuwbouw in de stedelijke vernieuwing als een periode met eigen kwaliteiten en potenties. Hoe kan deze worden ingezet als sturende factor bij stedelijke vernieuwing? Wat betekent tussentijd voor regelgeving, cartografie, maatschappelijk en cultureel kapitaal, planprocessen en beleid?  Welke rol kan kunst hierin spelen?
 
Locatie en vormgeving
De studiedag is een eendaags evenement dat zich afspeelt op verschillende locaties in de letterlijke tussentijd van de herstructureringswijk Transvaal in Den Haag; zoals een bouwput en cascogebouwen. Het geeft deelnemers een bijzondere, ruimtelijke belevenis welke een verrassende kijk op tussentijd en stedelijke ontwikkeling biedt.
De speciale vormgeving van de locaties en de lunch wordt gedaan door jansen & josten (René Jansen en Angelique Josten)
 
Voor wie
De studiedag biedt inzicht in verschillende strategieën die invulling geven aan tijdelijke tussenruimte of een andere aanpak bieden voor stedelijke transformatie. Concrete ervaringen uit vele jaren werken in de tussentijd komen uitvoerig aan bod. De studiedag is daarmee zeer relevant en leerzaam voor woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, gemeentes, stedenbouwkundigen, architecten, kunstenaars, sociologen en allen die betrokken en/of geïnteresseerd zijn in stedelijke vernieuwing.
 
Inhoud van de dag
Het ochtendprogramma is plenair; daarin o.a. lezingen van René Boomkens (hoogleraar sociale en cultuurfilosofie aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen) en Klaus Overmeyer (landschapsarchitect, Studio Urban Catalyst, Berlijn – Nederlands gesproken). 
’s Middags zijn er een aantal parallelgroepen geprogrammeerd over specifieke aspecten van de ‘tussentijd’, zoals regelgeving, waardeontwikkeling, flexibele planprocessen; en ook is er een presentatie van het kunstproject Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de Tussentijd uit de Haagse wijk Transvaal en een wandeling door de wijk.
Ter afsluiting is er een plenair debat over de mogelijkheden om de ’tussentijd’ concreet te verankeren in beleid en praktijk van transformatieprocessen. Met o.a.: René Boomkens, Klaus Overmeyer. Willem Sulsters, Henk Ovink (directeur Nationaal Ruimtelijke Ordening VROM) en Mirjam Huffstadt (lector Hogeschool Utrecht). Het plenaire programma staat onder leiding van Chris Keulemans.
 
Ochtendprogramma
In het programma zijn pauzes voor koffie, thee en verplaatsingen opgenomen.
09.00    Ontvangst
09.30    Opening door Chris Keulemans
09.40    Hotel Transvaal en het Laboratorium voor de Tussentijd door Sabrina Lindemann (Mobiel Projectbureau OpTrek) en architect Iris Schutten.
10.00     Referaat en vragenronde: ‘Tussentijd en stedelijke vernieuwing’ door René Boomkens.
11.00     Referaat en vragenronde: ‘Tijdelijk gebruik als katalysator voor dynamische planprocessen’ door Klaus Overmeyer.
12.00     Lunch
 
Middagprogramma
Tweemaal een ronde parallelgroepen. In elke ronde kan de deelnemer inschrijven voor één van onderstaande groepen:
 
13.00    Eerste ronde parallelgroepen
 
1. Hotel Transvaal* – *****
,

verblijf in de Tussentijd & Het Blauwe Huis
Hotel Transvaal was het grootste hotel van de wereld met hotelgangen waar de trams en de bussen doorheen reden en met hotelkamers in sloopwoningen. In de nieuwbouwwijk IJburg in Amsterdam werd een luxe villa tijdelijk aan de markt onttrokken waardoor een plek voor het ongeplande, voor ‘het nog te wensen’ aan de wijk werd toegevoegd: het Blauwe Huis. Video en dialoog met Sabrina Lindemann, Jeanne van Heeswijk, Luc Meuwese (gemeente Den Haag) en Caroline Sleeuwaegen (woningbouwcorporatie Staedion) o.l.v Chris Keulemans
 
2. Regelgeving in de Tussentijd
Wil men de tussentijd en de tussenruimte inzetten voor gebruik, dan heeft dat consequenties voor de omgang met regelgeving en vergunningstrajecten. Met o.a. Jeroen Singelenberg (SEV), Jan Jongert (2012 architecten), o.l.v. Catja Edens
 
3. Tussentijd als waardegenerator
Projecten in de tussentijd kunnen op verschillende wijze waarde genereren. Hoe wordt die waarde zichtbaar, gekapitaliseerd en geïnd. Met o.a. Hans Venhuizen, Ergün Erkoçu (concept 0031), en Willem Sulsters (WSA stedelijke ontwikkeling), o.l.v. Simon van Dommelen
 
4. Flexibele planprocessen en beleid
Het idee dat tussentijd een afgebakende periode is, is een idee-fixe. Men zou beter kunnen spreken van ‘eeuwig durende tussentijd’, de stad is immers continu in verandering. Met o.a. Bernadette Janssen (BVR), Like Bijlsma, Iris Schutten en Klaus Overmeyer o.l.v. Mark van de Velde
 
5. Transvaal in de Tussentijd, wijkwandeling
De vooroorlogse, multi-etnische wijk Transvaal in Den Haag is een wijk in transformatie, tot 2015 worden er 3000 sociale huurwoningen gesloopt en daar komen 1600 woningen voor terug. Tijdens deze wandeling worden een aantal ‘tussentijdlokaties’ bezocht en wordt gesproken met Martin Verwoest (Staedion), betrokkenen en bewoners. Wijkwandeling o.l.v. Steven van Schuppen.
 
6. Mogelijkheden in de Tussentijd
Speeddate met Stichting DOEN voor extra inspiratie en inzichten om eigenzinnige plannen daadwerkelijk te verwezenlijken.
 
14.30    Tweede ronde parallelgroepen. Een keuze uit bovenstaande groepen.
16.00     OPA theater presenteert dé visie op de toekomst van transformatiegebieden. Visionair, ambitieus en maatschappelijk verantwoord.
16.15    Slotdiscussie
17.00    Borrel en hapjes
 
Meer informatie over de parallelgroepen en de sprekers op www.trancity.nl/tussentijd

Informatie en inschrijven
• Op de website van Trancity vindt u een uitgebreide versie van het programma met meer informatie over de parallelgroepen en de sprekers. www.trancity.nl/tussentijd
• Datum: Donderdag 15 oktober 2009, van 09.00 uur tot 17.00 uur.
• Precieze locatie (in de wijk Transvaal in Den Haag) wordt nog bekend gemaakt. Transvaal is met de tram vanaf Station Den Haag Holland Spoor snel bereikbaar. U ontvangt over de locatie verdere informatie na uw inschrijving.
• De kosten van deelname zijn € 275,- (exclusief BTW), inclusief consumpties, lunch en een borrel na afloop.
• Voor studenten is een aantal plaatsen gereserveerd tegen het gereduceerd tarief van € 47,50 incl. lunch en consumpties.
Mocht u om andere reden in aanmerking denken te komen voor een prijsreductie, neem dan contact op met Trancity.
• U ontvangt voor uw deelname een factuur van Trancity die voor 15 oktober dient te zijn betaald.
• Tot uiterlijk twee weken voor aanvang kunt u kosteloos annuleren; daarna wordt de helft van het inschrijfgeld in rekening gebracht.
• Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u altijd een collega uw plaats laten innemen. Meld dit tevoren bij Trancity.
• Voor contact en meer informatie: Trancity, SimonFranke,info@trancity.nl, 023-5324144
 
Inschrijven via www.trancity.nl/tussentijd 
Initiatief
De studiedag is een initiatief van Mobiel projectbureau OpTrek (Sabrina Lindemann) en Studio Iris Schutten.
 
Meer informatie Hotel Transvaal en Laboratorium voor de Tussentijd

www.hoteltransvaal.com

www.hoteltransvaal.com/lab

NIEUWS
bron: HOTEL TRANSVAAL     datum: 10.09.2009
PUBLICATIE
In de winter van 2009-2010 verschijnt bij SUN Trancity de publicatie
 
Sabrina Lindemann / Iris Schutten (redactie):
Stedelijke transformatie in de tussentijd
– Hotel Transvaal als impuls in de wijk

Paperback, 17 x 23 cm,
240 pagina’s,
ISBN 978 90 8506 7481,
€ 34,50
 
Bestel nu reeds deze publicatie via  www.trancity.nl/tussentijd
   
Publicatie en studiedag zijn mede mogelijk gemaakt door: Era contour, Fonds BKVB, Gemeente Den Haag (diensten OCW en DSO), Mondriaan Stichting, Stichting DOEN, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Stroom Den Haag,  Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), Woningcorporatie Haag Wonen, Woningcorporatie Staedion, VROM  (Stand 31 aug. 2009).
Deze e-mail is u toegestuurd omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief van Hotel Transvaal. Wilt u zich afmelden,  www.trancity.nl/tussentijd

///////////////////////////
Sabrina Lindemann
mob: 0031 (0) 6 40012241

 
 
 

STEDELIJKE TRANSFORMATIE
IN DE TUSSENTIJD
15 oktober 2009 – Transvaal Den Haag

 

STEDELIJKE TRANSFORMATIE IN DE TUSSENTIJD
15 oktober 2009 – Transvaal Den Haag

Graffitikunstproject in Alphen aan den Rijn december 28, 2009

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Nieuw graffitikunstproject in Alphen aan den Rijn

RTVWEST 28.12.09  –  ALPHEN AAN DEN RIJN – Graffitikunstenaars in Alphen aan de Rijn mogen van de gemeente een schutting beschilderen. Dit gebeurt volgens het thema ‘winter en voorjaar’, onder leiding van twee bekende kunstenaars.

Sinds kort biedt de gemeente Alphen aan den Rijn de mogelijkheid om graffitikunstwerken aan te brengen op een aantal locaties. De gemeente ziet de kunst niet meer alleen als overlastgevend.

Zij vindt dat graffiti is uitgegroeid tot een volwaardige kunstvorm, die niet meer is weg te denken uit de Nederlandse maatschappij.

Musea liepen goed in 2009 december 23, 2009

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Goed jaar voor Leidse en Haagse musea

RTVWEST 23.12.09 –  LEIDEN / DEN HAAG – Musea in Leiden en Den Haag hebben een recordaantal bezoekers getrokken in 2009.

Op de gezamenlijke Haagse musea kwamen het afgelopen jaar 450.000 mensen af. Leiden haalde nog hogere bezoekersaantallen: 722.000 in totaal. Volgens de Leidse museumgroep zit er al drie jaar een stijgende lijn in het aantal museumbezoekers.

De beste maanden voor de Leidse musea waren februari, juli en november. In die maanden vonden meerdere evenementen plaats, zoals de Museumnacht en ‘Muziek in het museum’. In Den Haag was de expositie Cézanne-Mondriaan-Picasso’ een grote trekpleister.

Buste Annie M.G. Schmidt gestolen december 22, 2009

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Buste Annie M.G. Schmidt gestolen in Kapelle

telegraaf 22.12.09  KAPELLE –  Het borstbeeld van Annie M.G. Schmidt dat in het Zeeuwse Kapelle stond, is dinsdag gestolen.

De buste is in november onthuld in de voormalige woonplaats van de in 1995 overleden kinderboekenschrijfster. Volgens de gemeente moet het beeld dinsdag tussen 00.30 uur en 12.30 uur zijn gestolen van haar plaats in de tuin van de Hervormde Kerk. De gemeente doet aangifte van de diefstal.

Buste Annie M.G. Schmidt gestolen

AD 22.12.09  KAPELLE – Het borstbeeld van Annie M.G. Schmidt dat in het Zeeuwse Kapelle stond, is dinsdag gestolen. Dat heeft de gemeente laten weten.

De buste is in november onthuld in de voormalige woonplaats van de in 1995 overleden kinderboekenschrijfster.

Volgens de gemeente moet het beeld dinsdag tussen 00.30 uur en 12.30 uur zijn gestolen van haar plaats in de tuin van de Hervormde Kerk. De gemeente doet aangifte van de diefstal. (ANP)

Snoeptapijt Schouwburgplein Rotterdam december 22, 2009

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Lolly-kunstwerk Ruud de Wild geplunderd

van onze redactie  –  Telegraaf 22.12.09 AMSTERDAM – De onthulling van het lolly-kunstwerk van Ruud de Wild dinsdag in Rotterdam is bijna in het water gevallen.

Het kunstwerk van Ruud de Wild is een snoeptapijt van 125.000 lollies, dat in de gaten van de de metalen platen op het Schouwburgplein is gestoken.

De lolly’s bleken voor dieven te aantrekkelijk om zomaar op het Schouwburgplein te laten liggen. De bewaker zou de lollyrovers niet hebben opgemerkt. Medewerkers van lollyfabrikant Chupa Chups zijn dinsdagochtend bezig geweest om het kunstwerk te herstellen, zo meldt RTV Rijnmond.

Vanaf kerstavond mag het eetbare kunstwerk wel worden opgegeten.

 

Zie:  De Wild maakt eetbaar kunstwerk

5e Koninkrijksconcert Stadstheater Zoetermeer december 21, 2009

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Koninklijk bezoek voor het Koninkrijksconcert

woensdag 16 december 2009 RTVWEST – ZOETERMEER – Hoog bezoek in het Stadstheater in Zoetermeer dinsdagavond. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima bezochten het theater voor het vijfde Koninkrijksconcert.

Dit concert wordt ieder jaar georganiseerd om door middel van cultuur de verbondenheid te laten zien tussen Nederland en Aruba de Nederlandse Antillen.

De avond werd geopend door de jonge dansers van DAPA in Zoetermeer. Zij brachten een ode aan Michael Jackson. Daarna was de vloer voor The Band Rhydd’m uit Curacao. Daniël Lohues bracht oer-Hollandse klanken ten gehore, hij had een speciaal liedje voor de koningin geschreven. 

Zingen

De vrolijkheid en swing werd door Edsilia Rombley en haar band weer in de avond gebracht. En tot slot waren het vader en zoon Clark die de avond meer dan spetterend afsloten. Ze kregen het zelfs voor elkaar om de zaal mee te laten zingen.

Koninkrijksconcert in Zoetermeer

Wachten op Nationaal Popmuseum in Scheveningen duurt te lang december 20, 2009

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , ,
2 comments

Museum RockArt  

Na het winnen van de Visiepresentatie begin 2009 heeft de gemeente Den Haag aanvullende vragen gesteld over het initiatief POP experience.

Er bestaan geen concurrenten meer voor de locatie en een aantal zaken wilde de gemeente graag verder uitgewerkt zien. Dit betrof de bereikbaarheid van het gebied (inclusief parkeren) en de financiële haalbaarheid. Deze punten zijn nauwkeurig onderzocht. De onderzoeken zijn uitgevoerd door diverse deskundigen op het gebied van verkeer en mobiliteit, leisure, retail, duurzaamheid en uit de entertainmentbranche. Volker Wessels Vastgoed en de Stichting Nationaal Popmuseum traden hierbij op als coördinatoren van het proces.

Met de onderzoeksresultaten is aangetoond dat het project een uitstekende financiële haalbaarheid kent. Ook de verkeersstromen en het parkeren kunnen in goede banen worden geleid. Hiervoor zijn ruime voorzieningen in het plan opgenomen en ook afspraken gemaakt met openbaar vervoersorganisaties en lokale marktpartijen.

1 oktober 2009 zijn de resultaten ingediend bij de gemeente Den Haag. Momenteel worden de onderzoeken beoordeeld door de gemeente zelf en door een aantal externe bureaus die zij heeft ingeschakeld.

De ambitie van de gemeente is om in januari 2010 een collegebesluit te nemen over de voortgang ten aanzien van de POP experience in Scheveningen.

Ook andere steden belangstelling voor nationaal popmuseum

RTVWEST 18.12.09  –  DEN HAAG – Het Nationaal Popmuseum, dat zich in de Scheveningse Haven wil vestigen, heeft ook de aandacht van Amsterdam en Rotterdam getrokken.

Dat zegt de Stichting Nationaal Popmuseum. Het bestuur van de stichting is de lange besluitvormingsprocedure over het wel of niet mogen bouwen van de gemeente Den Haag zat. Jaap Schut is voorzitter van de Stichting Nationaal Popmuseum…..

‘Het wachten duurt te lang’

Amsterdam en Rotterdam willen Popmuseum

Volkskrant 18.12.09  Nu de gemeente Den Haag blijft treuzelen over toestemming voor de bouw van een Popmuseum in de Scheveningse haven, werpen Amsterdam en Rotterdam zich in de strijd om het prestigeproject binnen te slepen.

Dat schrijft de Telegraaf vrijdag. In maart van dit jaar, toen de plannen voor het museum werden onthuld, vewees de Haagse bouwwethouder Marnix Norder nog naar de rijke popgeschiedenis van de bestuurlijke hoofdstad van Nederland. Bands en artiesten als Golden Earring, Shocking Blue, Anouk en Kane zijn afkomstig uit Den Haag.

De initiatiefnemers van het museum zouden het liefst in Den Haag, ‘popstad nummer één’ , willen blijven. Het gemeentebestuur moet dan wel snel over de brug komen.

Zie ook:

Popmuseum in Den Haag – Binnenland – Telegraaf.nl [24 uur actueel
11 maart 2009 Nederland krijgt een Nationaal Popmuseum en het komt in “Den Haag is popstad nummer een, dus daar hoort ook het Nationaal Popmuseum“,

Letterkundig Museum heropent 5 maart 2010 december 17, 2009

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Letterkundig Museum heropent op 5 maart

DEN HAAG – RTVWEST 17.12.09  Het Letterkundig Museum in Den Haag zal na een grootscheepse verbouwing van anderhalf jaar op 5 maart 2010 weer opengaan. Dat maakte het museum donderdag bekend.

De instelling, die beschikt over de grootste en belangrijkste collectie van handschriften en brieven van schrijvers, viert de heropening met twee nieuwe vaste tentoonstellingen.

Op de tentoonstelling ‘Het Pantheon. 100 schrijvers – 1000 jaar literatuur’ zijn voor het eerst Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot het heden te bewonderen. ‘Aan de hand van honderd auteurs komt de literatuur van de afgelopen tien eeuwen tot leven’, aldus het Letterkundig Museum.

Portretten

De tweede vaste tentoonstelling is ‘De Nationale Schrijversgalerij’. Alfabetisch op schrijversnaam zijn meer dan vijfhonderd portretten te zien, van Kader Abdolah tot Joost Zwagerman en van Louis Couperus tot Anna Enquist.

Uitbreiding Mauritshuis Den Haag december 17, 2009

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , ,
9 comments

Mauritshuis wordt flink uitgebreid

RTVWEST  17.12.09  –  DEN HAAG – Het Mauritshuis in Den Haag heeft de opdracht voor uitbreiding van het museum gegund aan Hans van Heeswijk Architecten. Een jury koos unaniem voor zijn ontwerp.

Het Mauritshuis wil de beschikbare ruimte flink uitbreiden door een deel van Sociëteit De Witte aan het Plein in Den Haag ondergronds met het museum te verbinden. Hierdoor worden de entree, de winkel en het restaurant aangepast aan de eisen van de 21ste eeuw.

Door de uitbreiding krijgt het museum er educatieve ruimten en een tentoonstellings- en lezingenzaal bij. Daarnaast is een renovatie van het pand uit 1644 onderdeel van de plannen.

In de loop van volgend jaar presenteert het Mauritshuis het ontwerp voor de uitbreiding. Van Heeswijk was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de Hermitage Amsterdam.