jump to navigation

Klappen in de Haagse cultuursector april 25, 2012

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4 comments

Bezuinigingen.

Duidelijk is al dat de gemeente Den Haag wil dat het aantal theaters in de stad teruggebracht wordt en dat instellingen meer gaan samenwerken.
Wat deze visie kan betekenen voor de individuele instellingen moet woensdag duidelijk worden. De commissie staat onder leiding van voormalig CDA-minister Hirsch Ballin.

De commissie kreeg de opdracht om een advies uit te brengen over de verdeling van gemeentelijke subsidie voor de kunst- en cultuursector. Totaal is er door de Haagse gemeenteraad 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag is 13 miljoen euro minder dan voor de periode 2009-2012 beschikbaar was. De commissie heeft in totaal 101 subsidie-aanvragen van culturele instellingen beoordeeld. Het Koorenhuis wordt vaak genoemd als de plek waar de klappen gaan vallen.

Wethouder beslist

Vandaag heeft de adviescommissie haar rapport overhandigd aan de wethouder van cultuur Marjolein de Jong. De Jong zal aan de hand van het rapport een besluit nemen, dat in het najaar van 2012 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

U kunt het Advies hier downloaden: PDF bestandAdvies Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 Het Cultureel Kapitaal van Den Haag 

Meer informatie over de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Kunst en Cultuur vindt u op www.denhaag.nl/kunstenplan.

Beleidskader

Het Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016. Cultuur voor iedereen  is op donderdag 6 oktober 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Ten opzichte van het eerdere raadsvoorstel zijn enkele wijzigingen aangebracht. Dit beleidskader geeft de grote lijnen aan van het gemeentelijke cultuurbeleid in de periode 2013-2016 en vormt het beoordelingskader voor de Adviescommissie voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016.

Hier PDF bestandInrichtingseisen voor subsidieaanvragen vindt u de Inrichtingseisen voor subsidieaanvragen als pdf-bestand; mocht u deze als worddocument willen ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar infocultuur@denhaag.nl.

Advies Kunstenplan gepresenteerd

Den Haag 25.04.2012 prof. dr. Ernst Hirsch Ballin heeft namens de Adviescommissie het Advies voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 aangeboden aan Marjolein de Jong, wethouder van Cultuur. De wethouder nam het Advies op 25 april om 12 uur namens het college van burgemeester & wethouders in ontvangst in de Glazen Zaal aan de Haagse Prinsessegracht. De Haagse culturele instellingen hebben het gehele Advies digitaal toegestuurd gekregen.

Verder:

Koorenhuis is nu CultuurSchakel, Prins27 en Nieuw Koorenhuis

Koorenhuis kostmeerinplaatsvanminder

Den HaagFM 14.04.2014 De bezuiniging op het Koorenhuis en het opgeheven Culturalis worden bij lange na niet gehaald. Het afkopen van personeel en tegenvallers bij het Koorenhuis-nieuwe stijl vergen grote bedragen.

Het stadsbestuur gaat ervan uit dat het toch nog goed komt met het Koorenhuis. Maar een deel van de gemeenteraad, dat altijd al kritisch was over het dossier, is er niet gerust op. “Ik wil hier wel nadere informatie over hebben”, zegt Bart van Kent van de SP. …lees meer

Marijn Cornelis wordt directeur CultuurSchakel

Den HaagFM 21.02.2013 Marijn Cornelis, directeur van kunstencentrum Muzerie in Zwolle, wordt de nieuwe directeur van de CultuurSchakel, de nieuwe organisatie voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Den Haag.

De instelling CultuurSchakel ontstond na de gedwongen reorganisatie bij het Koorenhuis, het kunstencentrum aan de Prinsegracht. Na een grote bezuiniging werd de organisatie opgeknipt in drie verschillende instellingen; CultuurSchakel, Prins27 en Nieuw Koorenhuis. …lees meer

Gert Jan Bots nieuwe directeur Koorenhuis

Den HaagFM 27.05.2013 Gert Jan Bots, de huidige manager Kunsten van het Koorenhuis, wordt de nieuwe directeur van de instelling aan de Prinseg…lees meer

Gert Jan Bots nieuwe directeur Koorenhuis

RTVWEST 27.05.2013 DEN HAAG – Het Koorenhuis heeft een nieuwe directeur: Gert Jan Bots. Hij is nu nog manager Kunsten van het Koorenhuis. De Raad van Toezicht bepaalt binnenkort wanneer zijn aanstelling precies begint. Tot die tijd blijft Maurits … Lees verder

gerelateerde artikelen

Akkoord over sociaal plan Koorenhuis

Den HaagFM 24.04.2013 Het Koorenhuis en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over het sociaal plan. De leden en de ondernemingsraad hebben …lees meer

Theater de Regentes neemt afscheid

Den HaagFM 12.12.2012 Theater de Regentes heeft dinsdag tegelijkertijd een jubileum en afscheidsfeest gehouden. Na vijftien jaar sluit het the…lees meer

Tijdelijk nieuwe directeur Koorenhuis

RTVWEST 10.11.2012 Het Koorenhuis heeft tijdelijk een nieuwe directeur. Maurits Haenen vervangt algemeen directeur Caroline Wiedenhof, die om gezondheidsredenen mogelijk langere tijd afwezig is.

Gerelateerde artikelen

Raadsvergadering live op Den Haag TV

Den HaagFM 07.11.2012 De gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 november, waarin wordt gesproken over de Programmabegroting 2013-2016 is live te zien op Den Haag TV via onderstaande frequenties.

Ook stemt de raad in deze vergadering over de voorstellen van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur en de realisatie… Het is ook mogelijk om de raadsvergadering via internet te volgen. Dat kan donderdag via deze link.  Lees meer

College kiest voor culturele kaalslag

SP 04-11-2012 • De cultuurbezuinigingen voorgesteld door wethouder de Jong (D66) gaan definitief door. De voornemens van het collegebestuur om maarliefst 30 miljoen weg te snijden stuitte bij de raadsvergadering op veel kritiek. Artiesten lieten muziek horen. Veel mensen maakten gebruik van het recht op inspraak en maakten gehakt van de plannen. Kees Versseput droeg namens ROOD een brief aan de Haagse cultuur voor en SP-raadslid Bart van Kent overhandigde in naam van ROOD en het kunstencentrum Koorenhuis ruim 8.000 handtekeningen aan het college. Het mocht niet baten, want de raad stemde voor de afbraakplannen. ROOD-woordvoerder Kees Versseput spreekt de Haagse gemeenteraad toe › Lees verder…

Groen licht voor cultuurbezuinigingenAudio

RTVWEST 02.11.2012 Audiofragment DEN HAAG – De bezuinigingen op de culturele instellingen in Den Haag gaan door. Ook het Koorenhuis zal fors moeten inleveren. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunt het voorstel om jaarlijks 12,5 miljoen euro te besparen … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Kunstbezuinigingen gaan definitief door

Den HaagFM 02.11.2012 De bezuinigingen op de culturele instellingen in Den Haag gaan definitief door. Er is een meerderheid in de gemeenteraad. Op de subsidies wordt ruim 12 miljoen euro per jaar bezuinigd. Vooral het Koorenhuis krijgt fors minder…Lees meer

Raadsvergadering over Cultuurpaleis op de tv

Den HaagFM 01.11.2012 Den Haag TV zendt vanavond de raadsvergadering over de bezuinigingen op de kunst- en cultuur in Den Haag live uit. Ook wordt gesproken over de bouw van het Cultuurpaleis op het Spuiplein. Het wordt een spannende avond want bij de PvdA zijn nog steeds veel twijfels over de bouw van het nieuwe…Lees meer

Koorenhuis houdt voorlopig subsidie

RTVWEST 31.10.2012 Culturele instelling het Koorenhuis in Den Haag behoudt de subsidie tot het einde van het seizoen volgend jaar zomer. Het personeel kan tot die tijd dus blijven werken. Dat heeft wethouder Marjolein de Jong laten weten.

Automatisch gerelateerde artikelen;

Koorenhuis krijgt meer tijd voor reorganisatie

Den HaagFM 31.10.2012 Het Koorenhuis in Den Haag blijft subsidie houden tot het einde van het seizoen volgend jaar zomer. Dat heeft wethouder Marjolein de Jong laten weten. Het personeel kan tot die tijd in dienst blijven. De culturele instelling vreesde op 1 januari al medewerkers te moeten ontslaan vanwege de fikse…Lees meer

Duizenden eisen behoud Koorenhuis

SP 31-10-2012 • Donderdag 1 november om 19.30 debatteert de Haagse gemeenteraad over het voortbestaan van kunstencentrum het Koorenhuis. Het voornemen van wethouder Marjolein de Jong (D66) om 80% op het budget van het het Koorenhuis te bezuinigen stuit op veel verzet. Het Koorenhuis heeft samen met ROOD, de jongerenafdeling van de SP, handtekeningen verzameld om voor het behoud van het Koorenhuis te pleiten. SP-raadslid Bart van Kent zal de ruim 8.000 handtekeningen tijdens het debat overhandigen aan wethouder de Jong. › Lees verder…

Duizenden handtekeningen voor Koorenhuis

RTVWEST 31.10.2012 Achtduizend mensen hebben een petitie ondertekend die de Haagse gemeentepolitiek oproept om het Koorenhuis te ontzien bij de komende bezuinigingen.

Automatisch gerelateerde artikelen

ALARMFASE ROOD VOOR KOORENHUIS

SP 17-10-2012 • “Afbraak van het Koorenhuis is dom en kortzichtig, omdat hierdoor tienduizenden Haagse inwoners, vooral jongeren, de aansluiting met kunst en cultuur dreigen te verliezen. Het is ook een ramp voor de medewerkers die veelal gedwongen ZZP’er moeten worden” aldus SP-raadslid Bart van Kent. De SP heeft geen goed woord over voor de afbraakplannen van D66-wethouder de Jong waarin het Koorenhuis wordt wegbezuinigd. “De wethouder lijkt zich niet te bekommeren over de onzekerheid van de cursisten en de werknemers van het Koorenhuis. Nog steeds is onduidelijk wat er precies gaat gebeuren, terwijl de bezuiniging al per 1 januari 2013 ingaan. Zo ga je niet om met een van onze kroonjuwelen van de Haagse cultuur en met de bijna 200 werknemers. Zorgvuldigheid is geboden in plaats van een zwalkkoers met ondoordachte en onzorgvuldige besluiten.” aldus van Kent. › Lees verder…

Steun voor bezuiniging Koorenhuis

RTVWEST 16.10.2012 DEN HAAG- De voorgenomen bezuinigingen op muziekcentrum het Koorenhuis in Den Haag lijken politieke steun te krijgen. Collegepartij PvdA was eerder kritisch omdat het Koorenhuis te weinig tijd zou krijgen om te reorganiseren. Lees verder

SP-JONGEREN IN ACTIE VOOR BEHOUD KOORENHUIS

SP 15-10-2012 • Dinsdag 16 oktober om 19.00 debatteert de Haagse gemeenteraad over het voortbestaan van het Koorenhuis. Het voornemen van wethouder Marjolein de Jong (D66) om 80% op het budget van het het Koorenhuis te bezuinigen stuit op veel verzet. Om de petitie van het Koorenhuis te ondersteunen heeft de SP jongerenafdeling ROOD mensen hun creatieve steunbetuigingen laten zetten op een muur van verzet. ROOD brengt de muur van verzet dinsdag naar de raadzaal om de politici te overtuigen van het nut van het populaire kunstencentrum.

› Lees verder…

Gegadigde Theater Regentes trekt zich terug

Den HaagFM 15.10.2012 De kans dat Theater De Regentes aan de Weimarstraat na 1 januari open blijft is weer iets kleiner geworden. Eerder liet cultuurwethouder Marjolein de Jong weten dat er drie gegadigden waren om de exploitatie van het theater over te nemen als op 1 januari de subsidie stopt. Eén daarvan heeft zich…Lees meer

Veel vragen over cultuurbezuinigingen (met audio)

Den HaagFM 11.10.2012 Het was donderdag een spannende dag voor Haagse cultuurorganisaties. In de gemeenteraad werd gepraat over het voorstel van wethouder Marjolein de Jong om 12,5 miljoen euro te bezuinigen op de cultuur. Nog niet alle partijen in de raad zijn ervan overtuigd dat dat op de goede manier gebeurt. Vooral…Lees meer

Koorenhuis krijgt meer tijd voor ontslagen

RTVWEST 11.10.2012  Het personeel van muziekcentrum het Koorenhuis in Den Haag hoeft niet per 1 januari 2013 ontslagen te worden. Dat zei D66-wethouder Marjolein de Jong van Den Haag donderdag tijdens een commissievergadering over de bezuinigingen op de kunst- en cultuur in de stad.

Koorenhuis krijgt meer tijd om te reorganiseren (met audio)

Den HaagFM 11.10.2012 Het Koorenhuis krijgt van wethouder Marjolein de Jong meer tijd om te reorganiseren. Daarmee komt ze tegemoet aan de wens van een meerderheid van de gemeenteraad. Partijen als de PvdA, D66, GroenLinks, de SP en de Haagse Stadspartij vinden dat de hervormingen niet voor 1 januari 2013 kunnen worden…Lees meer

Beslissende dag voor Haagse cultuurorganisaties

Den HaagFM 11.10.2012 Het is vandaag een belangrijke dag voor de Haagse kunst en cultuursector. De gemeenteraad praat over het voorstel van wethouder Marjolein de Jong om 12,5 miljoen euro te bezuinigingen. Veel instellingen lieten de afgelopen tijd…Lees meer

Cruciale dag voor Haagse kunst en cultuur

RTVWEST 11.10.2012 DEN HAAG – Voor iedereen die betrokken is bij de Haagse kunst is donderdag een cruciale dag. Wethouder De Jong wil jaarlijks 12,5 miljoen euro minder uitgeven aan kunst en cultuur. Donderdag debatteert de gemeenteraad over de … Lees verder

‘Culturele kaalslag dreigt in Den Haag’Video

RTVWEST 27.09.2012 DEN HAAG – Er ontstaat een culturele kaalslag in Den Haag als de bezuinigingen van wethouder De Jong doorgaan. Dat verwachten meerdere culturele instellingen in de stad. Lees verder

Koorenhuis schroeft naam van gevel

RTVWEST 27.09.2012 DEN HAAG – Het Koorenhuis in Den Haag heeft de naam van de gevel geschroefd en de letters woensdagavond symbolisch aan de gemeenteraad gegeven. Directeur Caroline Wiedenhof vroeg de raadsleden om ‘bezinning’.  Lees verder

Koorenhuis haalt naam van de gevel

Den HaagFM 27.09.2012 Medewerkers van het Koorenhuis hebben uit protest tegen de bezuinigingen de naam van de gevel gehaald. Directeur Carolien Wiedenhof gaf de letters in bruikleen aan de gemeenteraad. Dat deed ze tijdens een commissievergadering in…Lees meer

Culturele instellingen roepen Den Haag op tot bezinning

RTVWEST 26.09.2012 DEN HAAG – Enkele tientallen ongeruste culturele instellingen in Den Haag trekken woensdagavond naar het stadhuis. De lokale politiek bespreekt daar de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector.  Lees verder

Cultuursector trekt naar het stadhuis

Den HaagFM 26.09.2012 Enkele tientallen ongeruste culturele instellingen in Den Haag gaan vanavond naar het stadhuis. De gemeenteraad heeft een hoorzitting georganiseerd over de bezuinigingen op deze sector. Tot nu toe hebben 22 culturele organisaties zich aangemeld om vijf minuten in te spreken. Het Koorenhuis gaat…Lees meer

Den Haag betaalt reorganisatie Koorenhuis

RTVWEST 18.09.2012 DEN HAAG – De gemeente Den Haag gaat de kosten betalen die zijn gemoeid met de reorganisatie van vier grote kunstinstellingen in de stad. Het gaat om het Koorenhuis, het Nederlands Muziekinstituut, het Residentieorkest en het Museon.  Lees verder

Gemeente betaalt reorganisatie Koorenhuis en Museon

Den HaagFM 18.09.2012 De gemeente Den Haag gaat de kosten betalen van de reorganisatie bij het Koorenhuis en het Museon. Beide organisaties waren bang dat ze dit zelf moesten betalen en vreesden daarom voor de toekomst. Zowel bij het Koorenhuis als…Lees meer

Personeel Koorenhuis vreest massa-ontslag

RTVWEST 14.09.2012 DEN HAAG – Het personeel van het Koorenhuis in Den Haag vreest ‘een massa-ontslag’ en het verdwijnen van lessen aan kinderen en volwassenen als de gemeente doorgaat met de bezuinigingsplannen op cultuur.  Lees verder

‘Massa-ontslag dreigt bij Koorenhuis’

Den HaagFM 14.09.2012 Bij het Koorenhuis in Den Haag dreigt een ‘massa-ontslag’. Dat stelt de ondernemingsraad in een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Ook vreest het personeel dat lessen aan kinderen en volwassenen verdwijnen als de gemeente de bezuinigingen doorzet. ‘Door…Lees meer

Wethouder: culturele instellingen gaan niet failliet

RTVWEST 04.09.2012 DEN HAAG – Er is geen sprake van dat culturele instellingen in Den Haag als Museon, het Residentie Orkest en het Nederlands Muziekinstituut failliet hoeven gaan. Dat schrijft wethouder Marjolein de Jong (D66, cultuur) in een brief aan de Haagse gemeenteraad.  Lees verder

‘Museon misschien failliet’

RTVWEST 29.08.2012 DEN HAAG – Als de gemeente niet snel met geld over de brug komt moet het Haagse museum Museon in april 2013 sluiten. Die waarschuwing komt van directeur Marie Christine van der Sman. Tot april kan ze de salarissen doorbetalen, maar daarna beginnen de problemen. Lees verder

Museon vreest te moeten sluiten

Den HaagFM 29.08.2012 Ook museum Museon vreest dat het door de bezuinigingen op cultuur de deuren moet sluiten. In AD Haagsche Courant zegt directeur Marie Christine van der Sman vandaag dat het museum de kosten voor de ontslagvergoedingen niet zelf…Lees meer

De Appel start grote inzamelingsactie 

Den HaagFM 29.08.2012 Toneelgezelschap De Appel start komende zondag 2 september een grootscheepse geldinzamelingsactie om de toneelgroep en het eigen theater te behouden.

Begin deze maand besloot het Fonds Podiumkunsten om De Appel niet meer te…Lees meer

GroenLinks: ‘Situatie Koorenhuis schandalig’Video

RTVWEST 26.08.2012 DEN HAAG – Oppositiepartij GroenLinks noemt de manier waarop Haagse wethouder De Jong omgaat met het Koorenhuis schandalig. Volgens raadslid David Rietveld gaat het beleid van de wethouder niet alleen ten koste van de cultuureducatie in de stad, maar worden er daarbij ook ‘mensen kapotgemaakt’. Het Haagse Koorenhuis kondigde afgelopen vrijdag aan ontslag aan te vragen voor al het personeel. Het gaat om 185 mensen. De culturele instelling doet dit omdat per 1 januari de subsidie stopt. Lees verder

SP en GroenLinks geschokt over ontwikkelingen Koorenhuis

SP 24-08-2012 • SP en GroenLinks zijn geschokt door de berichtgeving in de AD/Haagsche Courant over de benarde positie van het Koorenhuis, hét Haagse centrum voor cultuureducatie. De twee partijen maken zich grote zorgen over het dreigende massaontslag van bijna 200 werknemers. GroenLinks en de SP verwijten de wethouder Cultuur, Marjolein de Jong (D66), dat zij heeft zitten treuzelen waardoor de directie nu waarschijnlijk genoodzaakt is om een massaontslag aan te kondigen. Al voor de zomer was duidelijk dat er meer helderheid voor het Koorenhuis moest komen. Een meerderheid van VVD, D66, PVV en CDA hebben toen een verzoek tot een debat afgewezen. › Lees verder…

Zorgen over ontslagen bij Koorenhuis

Den HaagFM 24.08.2012 De partijen GroenLinks en de SP in de Haagse gemeenteraad  zijn geschokt door het dreigende massaontslag bij het Koorenhuis, het Haagse centrum voor cultuureducatie. De instelling zegt op 1 januari bijna 200 werknemers te moeten ontslaan, omdat nog steeds niet duidelijk is hoe de toekomst…Lees meer

Koorenhuis gaat alle 185 medewerkers ontslaan

RTVWEST 24.08.2012 DEN HAAG – Het Koorenhuis in Den Haag gaat ontslag aanvragen voor het voltallige personeel. De 185 personeelsleden zijn inmiddels mondeling op de hoogte gesteld. Het cultureel centrum krijgt jaarlijks 6,3 miljoen euro subsidie van de gemeente Den Haag, maar dat stopt per 1 januari.

Dat was al langer bekend, maar volgens het Koorenhuis heeft de gemeente mondeling toegezegd dat ze zich niet te veel zorgen hoefden te maken. ‘Het Koorenhuis zou wel veranderen, maar blijft bestaan, is ons verteld in diverse gesprekken met de gemeente’, aldus een woordvoerster van het Koorenhuis. ‘De helft van het personeel moet weg, maar de rest zou doorstromen in een nieuwe organisatie.’ Lees verder

Subsidie De Regentes stopt, Koorenhuis krijgt minder

RTVWEST 21.06.2012 DEN HAAG – Theater De Regentes krijgt geen subsidie meer. Dat heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt.  Lees verder

Regentes geen subsidie, Koorenhuis minder  

Den HaagFM 21.06.2012 Theater De Regentes krijgt geen subsidie meer en het Koorenhuis moet het met minder geld doen. Dat heeft wethouder Marjolein de Jong bekendgemaakt.

De bezuinigingen komen niet als een echte verrassing, ze stonden al in een…Lees meer

Mogelijk alternatief voor Koorenhuis  

Den HaagFM 12.06.2012 Den Haag neemt het advies van de kunstcommissie over het Koorenhuis mogelijk niet over. Dat zegt woordvoerder Frank Wetters van de culturele instelling. Het Koorenhuis heeft bij wethouder Marjolein de Jong een alternatief plan neergelegd. De commissie Hirsch Ballin had geadviseerd om de…Lees meer

Anouk steunt strijd Koorenhuis

24.05.2012 Den HaagFM Het Koorenhuis krijgt in zijn strijd om te blijven bestaan steun van bekende kunstenaars. Mensen als Anouk, Paul van Vliet, Yvonne Keuls, Wieteke van Doort en Karel de Rooij hebben hun handtekening…Lees meer 

Museon vreest voor gedwongen ontslagen

Den HaagFM 27.04.2012 Het Museon in Den Haag noemt de door de adviescommissie voor cultuursubsidies voorgestelde bezuiniging ‘buiten alle proporties’. De commissie onder leiding van oud-minister Hirsch Ballin stelt voor de subsidie met 20 procent te verlagen. Bovendien moet het museum een complete make-over…Lees meer

Museon vindt bezuiniging buiten alle proporties

Metro 27.04.2012 Het educatieve museum Museon in Den Haag vindt het ‘onaanvaardbaar’ dat de organisatie de komende jaren fors minder geld van de gemeente krijgt. “Zo’n bezuiniging is buiten alle proporties”, zegt museumdirecteur Marie Christine van der Sman vrijdag over de dreigende miljoenenkorting. Het museum vreest gedwongen ontslagen.

Verbijstering bij Koorenhuis over bezuinigingsadvies

RTVWEST 26.04.2012 DEN HAAG – De medewerkers en de directie van Het Koorenhuis in Den Haag zijn verbijsterd over het bezuinigingsadvies, dat woensdag door een adviescommissie is gepresenteerd.  Lees verder

GroenLinks: Cultuur krijgt harde klappen

Den HaagFM 25.04.2012 De door het stadsbestuur afgesproken bezuinigingen op de cultuur in Den Haag zijn veel te heftig. Dat bewijst volgens GroenLinks het advies van de commissie Hirsch Ballin over de verdeling van de subsidies onder de…Lees meer

Interview_met_Caroline_Wiederhoff.mp3

Koorenhuis verbijsterd en aangeslagen (met audio)

Den HaagFM 25.04.2012 Het Koorenhuis in Den Haag is verbijsterd en aangeslagen over het advies van de commissie Hirsch Ballin. Dat zei directeur Caroline Wiederhoff in Studio Haagsche Bluf. Volgens haar wordt het kunstencentrum voor Den Haag…Lees meer

Advies commissie: ‘subsidie drie theaters stopzetten’

RTVWEST 25.04.2012 DEN HAAG – De subsidie aan Theater de Regentes, het Zeebelt Theater en het Parktheater in het Zuiderpark wordt stopgezet, als het aan de adviescommissie van de gemeente Den Haag ligt.  Lees verder

Advies: subsidiestop voor aantal theaters (met audio)

Den HaagFM 25.04.2012 De subsidie aan Theater de Regentes, het Zeebelt Theater en het Parktheater in het Zuiderpark wordt stopgezet. Als het aan de adviescommissie van de gemeente Den Haag ligt moeten ook het Koorenhuis, Culturalis, het…Lees meer

Interview_met_Leo_Donk.mp3

Spannende dag voor culturele instellingen

Den HaagFM 25.04.2012 Welke culturele instellingen in Den Haag moeten mogelijk de deuren sluiten. Op die vraag geeft de commissie Hirsch Ballin vandaag antwoord. Zij brengt advies uit over de subsidieaanvragen die door de kunst- en…Lees meer

Spannende dag voor culturele instellingen – Video

RTVWEST 25.04.2012  DEN HAAG – Vandaag wordt duidelijk welke culturele instellingen in Den Haag mogelijk dicht moeten. De commissie Hirsch Ballin presenteert haar advies over de subsidieaanvragen die door de Haagse kunst- en cultuurorganisaties zijn ingediend. Het is een zwaarwegend advies aan het college van burgemeester en wethouders.  Lees verder

Vissersvrouwtje terug in Scheveningen april 17, 2012

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Schevenings vissersvrouwtje weer terug op boulevard

RTVWEST 17.04.2012 DEN HAAG – Na een jaar kan ze in Scheveningen weer uitkijken over zee: het Scheveningse vissersvrouwtje. Lees verder

Vissersvrouw weer op de boulevard

Den HaagFM 17.04.2012 Het bekende beeld van de Scheveningse Vissersvrouw heeft weer zicht op zee. Het beeld werd maandag naar zijn nieuwe plek op de boulevard getakeld. Daar moest het begin 2011 weg vanwege de werkzaamheden. De…Lees meer

Gestolen schilderij Jeune Garçon au Gilet Rouge van Paul Cézanne terug april 12, 2012

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Het meesterwerk, Jeune Garçon au Gilet Rouge van Paul Cézanne terug.

Het kunstwerk werd in februari 2008 tijdens een gewapende roofoverval gestolen uit de collectie E.G. Bührle in het Zwitserse Zürich.

Het meesterwerk, Jeune Garçon au Gilet Rouge, werd woensdag in Belgrado gevonden. Het schilderij werd in 2008 uit een museum in Zürich gestolen. De vier verdachten werden door de politie in Belgrado in de kraag gevat toen ze het schilderij aan een Serviër probeerden te verkopen voor 3,5 miljoen euro.

Vier verdachten diefstal Cézanne langer vast

Metro 14.04.2012 Vier Servische mannen die worden verdacht van de diefstal van een schilderij van Paul Cézanne ter waarde van bijna 84 miljoen euro moeten zeker nog dertig dagen in de cel blijven. Dat heeft een rechter vrijdag bepaald.

Gestolen Cézanne terug

Telegraaf 12.04.2012 Een 4 jaar geleden in Zürich gestolen schilderij van Paul Cézanne (1839-1906) is deze week teruggevonden in Servië. Dat meldde de Servische staatstelevisie RTS donderdag.

Gestolen schilderij Cézanne teruggevonden

Parool 12.04.2012 De politie spoorde het schilderij in Belgrado op en hield drie verdachten aan. Het schilderij van 80 bij64 centimeterdateert uit 1888 en heeft een geschatte waarde van tientallen miljoenen euro’s.

Frans Hals Museum krijgt schilderij Dirck Hals april 11, 2012

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

‘Musicerend gezelschap op een terras’ – Dirck Hals.

Dirck Hals is bekend van zijn voorstellingen van zogeheten galante gezelschappen, waarop jonge rijkelui al feestend worden afgebeeld. Het schilderij dat de vriendenvereniging aan het museum heeft geschonken, is daar een voorbeeld van. Het schilderij stamt waarschijnlijk uit de periode tussen 1620 en 1625.

Frans Hals Museum is schilderij rijker

Metro 11.04.2012  Het Frans Hals Museum in Haarlem heeft een schilderij gekregen van de hand van Dirck Hals, het broertje van Frans Hals. De Vereniging van Vrienden van het museum schonk het werk Musicerend Gezelschap op een Terras aan het museum ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging.

Frans Hals Museum krijgt schilderij Dirck Hals

Parool 11.04.2012 De Vereniging Vrienden van het Frans Hals Museum schenkt het museum het schilderij ‘Musicerend gezelschap op een terras’ van Dirck Hals, de jongere broer van Frans. Dat maakte het Frans Hals Museum in Haarlem vandaag bekend.

Heropening Madurodam april 2, 2012

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Het miniatuurpark Madurodam tussen de Haagse binnenstad en Scheveningen was maanden gesloten vanwege een verbouwing. In die tijd is het onder meer interactiever gemaakt. Hoewel de officiële opening door de koningin op de 21e plaatsheeft, is de opening voor het publiek al komende zaterdag.

Zie ook: Verbouwing Madurodam Den Haag september 26, 2011

Na dertien jaar trouwe dienst is de miniatuur van luchtverdedigings- en commando fregat Hr. Ms. De Zeven Provinciën te oud. Weersomstandigheden en meeuwenpoep hebben het schip flink beschadigd. Madurodam doet marineschip weg Video

Meer dan 200 nieuwe bewoners voor Madurodam

RTVWEST 18.10.2014 Madurodam heeft zaterdagmiddag nieuwe bewoners gekregen. Er zijn van 248 kinderen 3D-poppetjes gemaakt die naast de koninklijke familie te zien zullen zijn in het Haagse miniatuurstadje.

De kinderen mochten zelf uitzoeken waar zij wilden wonen in Madurodam, maar Sterre uit Den Haag moest daar wel even over nadenken. Wilde ze bij de disco van Madurodam wonen, of toch bij een bekend gebouw? Uiteindelijk kiest de Haagse ervoor om bij het Vredespaleis te gaan wonen.

Net als Sterre mochten honderden kinderen uit heel Nederland kiezen waar ze hun miniatuurpoppetje gingen plaatsen. Het totaal aantal inwoners van Madurodam is nu gestegen naar 60.248. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Miljoenste bezoeker krijgt plek in Madurodam in Den Haag

RTVWEST 10.06.2013 DEN HAAG – Wie deze week Madurodam bezoekt, kan zichzelf een volgende keer zomaar als Madurodammertje terugvinden in het park. Het attractiepark verwacht woensdag zijn miljoenste bezoeker sinds de heropening vorig jaar.  Vorig jaar trok het attractiepark in Den Haag een recordaantal bezoekers. In totaal bezochten bijna 740.000 mensen het park, het grootste aantal sinds 2001.  Lees verder

Automatisch gerelateerde artikelen;

Miljoenste bezoeker Madurodam krijgt eigen beeldje

Den HaagFM 10.06.2013 Miniatuurstad Madurodam verwacht komende woensdag de miljoenste bezoeker sinds de heropening vorig jaar. .lees meer

Miljoenste bezoeker krijgt plek in Madurodam

Trouw 10.06.2013 Van de miljoenste gast wordt een foto gemaakt, en op basis daarvan in het atelier een sprekend lijkend miniatuurfiguurtje. Dat komt tussen de maquettes van Nederlandse bezienswaardigheden te staan. Dat meldde een woordvoerster maandag.

Bezoeker krijgt plek in Madurodam

Telegraaf 10.06.2013 Wie woensdagmiddag Madurodam bezoekt, kan zichzelf een volgende keer zomaar als Madurodammertje terugvinden in het park. Het attractiepark verwelkomt 12 juni zijn miljoenste bezoeker sinds de heropening vorig jaar.

Madurodam doet marineschip weg Video

Telegraaf 12.03.2013 Een lege kade in de haven van Madurodam. De miniatuurstad heeft afscheid genomen van het schaalmodel van marineschip De Zeven Provinciën.

Madurodam trekt meer bezoekers 

Den HaagFM 31.08.2012 Madurodam heeft het zomerseizoen afgesloten met de hoogste bezoekersaantallen sinds het jaar 2000. In april ging de kleinste stad van Nederland weer open na een grote verbouwing. Tijdens de zomervakantie ontving het onlangs…Lees meer

Topseizoen Madurodam

RTVWEST 31.08.2012 DEN HAAG – Madurodam heeft het zomerseizoen afgesloten met de hoogste bezoekersaantallen sinds 2000. Tijdens de zomervakantie ontving het onlangs vernieuwde park bijna 280-duizend bezoekers. Lees verder

Vernieuwd Madurodam tevreden over aantal bezoekers

Trouw 31.08.2012 Madurodam heeft het zomerseizoen afgesloten met de hoogste bezoekersaantallen sinds 2000. Tijdens de zomervakantie ontving het onlangs vernieuwde park 278.000 bezoekers. Dit is 50 procent meer dan vorig jaar zomer. In totaal ontving Madurodam sinds de heropening 570.000 bezoekers. Dat liet Madurodam vrijdag weten.

Madurodam tevreden

Telegraaf 31.08.2012 Madurodam heeft het zomerseizoen afgesloten met de hoogste bezoekersaantallen sinds 2000. Tijdens de zomervakantie ontving het onlangs vernieuwde park 278.000 bezoekers. Dit is 50 procent meer dan vorig jaar zomer. In totaal ontving Madurodam sinds de heropening 570.000 bezoekers. Dat liet Madurodam vrijdag weten.

Podiumwagen Omroep West in Madurodam

RTVWEST 12.07.2012 DEN HAAG – In Madurodam is binnenkort een speciaal nieuw schaalmodel te vinden. De podiumwagen van Omroep West is over een paar weken te zien in het miniatuurmuseum. Lees verder

Gratis naar Madurodam

RTVWEST 02.07.2012 DEN HAAG – Kinderen tot  twaalf jaar mogen maandag 2 juli gratis naar Madurodam. Het ministadje viert die dag haar 60ste verjaardag. Ook komt Abel, bekend van ‘Taarten van Abel’, naar Den Haag om een speciale taart te maken.  Het ministadje viert die dag haar 60ste verjaardag. Ook komt Abel, bekend van ‘Taarten van Abel’, naar Den Haag om een speciale taart te maken. Kinderen moeten wel begeleid worden door een betalende volwassene en een speciale kortingsbon hebben. Deze is te vinden op de site van Madurodam. Lees verder

Madurodam viert verjaardag

En HaagFM 02.067.2012  Madurodam viert vandaag haar 60ste verjaardag. Kinderen tot twaalf jaar mogen daarom de hele dag gratis naar binnen. Op de website Madurodam.nl kunnen bezoekers de gratis toegangstickets downloaden.

Madurodam werd in 1952 opgericht ter nagedachtenis aan verzetsheld George Maduro…Lees meer

Madurodam viert verjaardag  

Den HaagFM 26.06.2012 Miniatuurstad Madurodam is jarig en viert dat op maandag 2 juli. Omdat het park dan zestig jaar bestaat mogen kinderen tot twaalf jaar de hele dag gratis naar binnen. Op de website Madurodam.nl kunnen bezoekers de gratis toegangstickets downloaden.

Madurodam werd in 1952 opgericht…Lees meer

Attractieparken in Zuid-Holland minder goed bezocht

RTVWEST 11.06.2012 DEN HAAG – Steeds minder mensen bezoeken attracties en musea in Zuid-Holland. Vergeleken met vorig jaar was de daling dit jaar vier procent, blijkt uit onderzoek van het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme. Madurodam in Den Haag stijgt in populariteit. Het miniatuurpark staat op plek 4. Onlangs is Madurodam grondig vernieuwdLees verder

Drukte voor Zuid-Hollandse pretparken

RTVWEST 28.05.2012 DEN HAAG – De attractieparken in Zuid-Holland zijn druk bezocht tijdens het pinksterweekeinde. Ze profiteerden van het mooie weer.  Vooral Madurodam in Den Haag was populair. In het pinksterweekend waren er 12.500 bezoekers, terwijl dat er in dezelfde periode vorig jaar 8900 waren. ‘Dat kwam niet alleen door het mooie weer; de recente vernieuwing van de miniatuurstad zorgde voor veel aanloop’, aldus een woordvoerder. Lees verder

Drukte bij Madurodam en Duinrell

Den HaagFM 28.05.2012 Madurodam heeft een druk pinksterweekend achter de rug. 12.500 bezoekers kwamen naar de miniatuurstad en dat zijn er een stuk meer dan de 8900 van vorig jaar. Naast het mooie weer lijkt ook de vernieuwing van het park een rol te hebben gespeeld bij de stijging.

Attractiepark Duinrell bij…Lees meer

Goed Hemelvaartsweekeinde voor attracties

Metro 21.05.2012 Ondanks het wisselvallige weer was het een goed Hemelvaartsweekeinde voor de Nederlandse attracties. Bezoekers kwamen in groten getale op pretparken en dierentuinen af. Dat meldt zondag de Club van Elf, waarbij zestien attractieparken zijn aangesloten.

Zo trok het vernieuwde Madurodam de afgelopen vier dagen 23 duizend bezoekers. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het Hemelvaartsweekeinde een jaar eerder, toen nog ruim 11.600 mensen een bezoek brachten aan de Haagse miniatuurstad.

Veel bezoekers Madurodam tijdens Hemelvaart

RTVWEST 20.05.2012 DEN HAAG – Het nieuwe Madurodam heeft afgelopen hemelvaartsweekend 23.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar.  Lees verder

Druk weekend voor Madurodam

Den HaagFM 20.05.2012 Dit hemelvaartsweekend heeft Madurodam 23.000 bezoekers getrokken en dat zijn er veel meer dan vorig jaar. Toen kwamen 11.000 mensen naar de miniatuurstad. Volgens Madurodam is de intensieve verbouwing van het park de oorzaak van de toename van het aantal bezoekers. De miniatuurstad is nu…Lees meer

Madurodam boert goed

Telegraaf 20.05.2012 Het vernieuwde Madurodam heeft de afgelopen 4 dagen 23.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar. In het Hemelvaartsweekeinde van 2011 kwamen er 11.000 mensen naar het park bij Scheveningen.

Nieuw Madurodam deed het goed met Hemelvaart

NU 20.05.2012 RIJSWIJK – Het vernieuwde Madurodam heeft de afgelopen 4 dagen 23.000 bezoekers getrokken.

Veel bezoekers voor Madurodam

Den HaagFM 07.05.2012 Madurodam heeft ondanks het slechte weer veel bezoekers getrokken in de meivakantie. De minatuurstad ging op 1 april weer open na een grondige verbouwing.

Vooral de dinsdag en woensdag waren topdagen met 8.500 bezoekers, een aantal dat sinds 2001 niet meer was gehaald. In april kwamen er…Lees meer

Madurodam populair na heropening

RTVWEST 06.05.2012 DEN HAAG – Madurodam heeft ondanks het weer veel bezoekers getrokken in de meivakantie. Dinsdag en woensdag waren met 8500 bezoekers topdagen. Lees verder

Madurodam na heropening weer trekpleister

NU 06.05.2012 RIJSWIJK – Madurodam in Den Haag heeft ondanks het overwegend slechte weer veel bezoekers getrokken in de meivakantie. Het miniatuurpark bestaat 60 jaar en is sinds 1 april weer open na een intensieve verbouwing.

Lees meer over dit onderwerp

Koningin opent vernieuwd Madurodam

RTVWEST 21.04.2012 DEN HAAG – Koningin Beatrix opent zaterdagmiddag het vernieuwde Madurodam in Den Haag. De vorstin krijgt een rondleiding over het park, dat volstaat met honderden miniaturen van oer-Hollandse objecten. Madurodam was vijf maanden dicht was voor een grootschalige renovatie. Lees verder

Koningin opent vernieuwd Madurodam

Den HaagFM 21.04.2012 Koningin Beatrix opent vanmiddag het vernieuwde Madurodam in Den Haag. Ze krijgt een rondleiding door het park.

Het miniatuurpark is de afgelopen vijf maanden omgebouwd tot interactief park. Zo kunnen bezoekers…Lees meer

Madurodam is weer open – foto’s

Den HaagFM 08.04.2012 Madurodam is zaterdag weer opengegaan en er kwamen meteen bijna 4000 bezoekers. De miniatuurstad was een half jaar dicht om flink verbouwd te worden. Het park is nu veel interactiever geworden.  Zo kunnen bezoekers zien wat het is om een trein of vliegtuig te besturen. Bedien je zelf de…Lees meer

Drukke eerste dag nieuw Madurodam

RTVWEST 07.04.2012 DEN HAAG – De eerste dag van het vernieuwde Madurodam in Den Haag heeft tussen de 3500 en 4000 bezoekers getrokken. Het park is een half jaar dicht geweest door een grote renovatie.  Lees verder

Vernieuwd Madurodam beleeft goede eerste dag

NU 07.04.2012 DEN HAAG – Het vernieuwde Madurodam heeft zaterdag tussen de 3500 en 4000 bezoekers getrokken. Het park opende voor het eerst zijn deuren na een grootschalige renovatie.

Madurodam weer open

RTVWEST 07.04.2012 DEN HAAG – Miniatuurstad Madurodam in Den Haag is weer open. Het park was een half jaar dicht voor een grootscheepse renovatie. Lees verder

Koningin opent Madurodam

Telegraaf 02.04.2012 Koningin Beatrix verricht op zaterdag 21 april de officiële heropening van Madurodam. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

Beatrix opent vernieuwd Madurodam

RTVWEST 02.04.2012 DEN HAAG – Koningin Beatrix gaat het vernieuwde Madurodam in Den Haag openen. Na een verbouwing van vijf maanden is Madurodam veranderd in een interactief park. De officiële opening van Madurodam is op 21 april. De koningin heeft een lange geschiedenis met het park, ze werd in 1952 benoemd tot de eerste burgemeester van Madurodam.  Lees verder

Koningin doet officiële opening Madurodam

AD 02/04/12 Koningin Beatrix verricht op zaterdag 21 april de officiële heropening van Madurodam. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag …

Koningin heropent Madurodam

Den HaagFM 02.04.2012 Koningin Beatrix opent op 21 april het vernieuwde Madurodam in Den Haag. Het miniatuurpark is de afgelopen vijf maanden omgebouwd tot interactief park.

Zo kunnen bezoekers containers op schepen laden en het model van de Oosterscheldekering sluiten.

De koningin is sinds de start van…Lees meer

Zie ook:

Miniatuur Corpus in Madurodam januari 19, 2011

Flipje van de Betuwe in Madurodam juli 17, 2010

Madurodam kleurt Oranje juli 10, 2010

Flipje van de Betuwe 75 jaar jong maart 27, 2010

Johannes Vermeer ‘Meisje met de parel’ in Galerij Willem V april 2, 2012

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Het populaire doek moet weg uit het Mauritshuis, vanwege de grote verbouwing. De werken uit het museum worden tijdelijk naar het Gemeentemuseum van Den Haag verhuist.

Maar veel toeristen reageerden teleurgesteld toen ze te horen kregen dat het kunstwerk niet langer te zien is in de binnenstad. Het Gemeentemuseum ligt in het Statenkwartier, vrij ver van het centrum van Den Haag af. Met de verhuizing van ‘Meisje met de parel’ binnen het centrum wil het Mauritshuis een gebaar maken, naar de buitenlandse bezoekers.

18e eeuwse presentatie

In Galerij Willem Vijf hangen veel portretten op de manier waarop ze in de 18de eeuw werden gepresenteerd: aan lange, hoge muren. Het Meisje met de Parel blijft er tot 25 april en verhuist dan alsnog naar het Gemeentemuseum.

‘Meisje met de parel’ in Galerij Willem V

RTVWEST 02.04.2012 DEN HAAG – Het schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer is vanaf morgen tijdelijk te zien in Galerij Prins Willem Vijf, naast de Gevangenenpoort in Den Haag. Lees verder

Mauritshuis definitief tijdelijk gesloten april 1, 2012

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
6 comments

Het is de bedoeling dat het museum medio 2014 weer opengaat.

In het ‘oude’ Mauritshuis waren de kunstwerken nog tot en met 1 april te bezichtigen, voordat de verbouwing begint.

De schilderijen reizen de wereld rond zo lang het Mauritshuis gesloten is vanwege de grote verbouwing. Op dit moment zijn ze te zien in de Verenigde Staten. Vorig jaar was een aantal Japanse musea aan de beurt om de stukken te tonen. Aan die lijst wordt nu het Palazzo Fava in Bologna toegevoegd.

Mauritshuis

Zie voor meer informatie Museum Mauritshuis

Website: www.mauritshuis.nl

Verbouwing Mauritshuis op schema en binnen budget

RTVWEST 24.11.2013 Video – De grootschalige verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag ligt op schema en blijft binnen budget. Dit zegt directeur Emilie Gordenker in WestBusiness presenteert: FRITS! Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Verbouwing Mauritshuis op schema

Den HaagFM 24.11.2013 De grootschalige verbouwing van het Mauritshuis ligt op schema en blijft binnen budget, zegt directeur Emilie Gordenker.…lees meer

Twee Haagse musea in Museum Top 10

Den HaagFM 03.07.2013 De Haagse musea Escher in het Paleis en het Mauritshuis staan in de Top 10 van beste Nederlandse musea volgens de toeris…lees meer

Eschermuseum en Mauritshuis en museum top 10

RTVWEST 03.07.2013 DEN HAAG – De Haagse musea Escher in het Paleis en het Mauritshuis staan in de top 10 van beste Nederlandse musea volgens de toeristische website TripAdvisor. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Mauritshuis klaart risicovol deel verbouwing

RTVWEST 03.07.2013 Video DEN HAAG – Het meest risicovolle deel van de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag is zo goed als achter de rug. De ondergrondse verbinding die is gemaakt met het naastgelegen pand is vrijwel klaar. Volgens zakelijk directeur … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Ondergrondse verbinding naar Mauritshuis bijna klaar

Den HaagFM 03.07.2013 De ondergrondse verbinding naar het Mauritshuis is bijna klaar. Volgens directeur Victor Moussault liggen de renovatie e…lees meer

Risicovol deel verbouwing klaar

Telegraaf 03.07.2013 Het meest risicovolle deel van de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag is zo goed als achter de rug. De ondergrondse verbinding die is gemaakt met het naastgelegen pand is vrijwel klaar. Volgens zakelijk directeur Victor Moussault liggen de renovatie en uitbreiding op schema.

Schilderij Meisje met de Parel naar Italië

RTVWEST 28.02.2013 DEN HAAG – Veertig topstukken uit het Mauritshuis zijn volgend jaar te zien in de Italiaanse stad Bologna. Ook het schilderij ‘Meisje met de Parel’ hoort daarbij, zegt het Haagse museum. Lees verder

gerelateerde artikelen

Meesterwerken naar Gemeentemuseum

RTVWEST 28.04.2012 DEN HAAG – Ruim honderd meesterwerken uit de collectie van het Mauritshuis vanaf nu te bewonderen in een nieuwe en moderne omgeving: het Gemeentemuseum Den Haag. Aanleiding voor de tentoonstelling Meesters uit het Mauritshuis – In het Gemeentemuseum Den Haag is de renovatie en uitbreiding van het Mauritshuis.  Lees verder

Mauritshuis twee jaar dicht

Telegraaf 01.04.2012 Het Mauritshuis in Den Haag gaat maandag 2 jaar dicht voor een ingrijpende verbouwing en uitbreiding. Zondag is de laatste dag dat het museum nog geopend is voor het publiek, voordat de renovatie begint.

Mauritshuis vanaf morgen voor twee jaar gesloten

Parool 01.04.2012 Het Mauritshuis in Den Haag gaat morgen twee jaar dicht voor een ingrijpende verbouwing en uitbreiding. Vandaag is de laatste dag dat het museum nog geopend is voor het publiek, voordat de renovatie begint.

Mauritshuis gaat dicht

Spits 01.04.2012 Slecht nieuws voor dagjesmensen en andere toeristen: het Haagse Mauritshuis gaat vanaf maandag twee jaar dicht, want er staat een flinke verbouwing en uitbreiding gepland. Dat betekent dat vandaag de laatste dag is dat het museum nog is geopend.

Mauritshuis wegens verbouwing gesloten

Den HaagFM 30.03.2012 Het Haagse Mauritshuis sluit komende maandag tijdelijk de deuren in verband met de renovatie en uitbreiding van het museum.

Een groot deel van de collectie gaat voor twee jaar naar het Gemeentemuseum. Ruim 100 topstukken…Lees meer

Mauritshuis na het weekend dicht

RTVWEST 30.03.2012 DEN HAAG – De collectie in het Mauritshuis is dit weekend voor het laatst te bezoeken. Vanaf maandag is het 17de-eeuwse gebouw in Den Haag gesloten in verband met de renovatie en uitbreiding van het museum.  Lees verder

Vaste collectie Mauritshuis in april in Gemeentemuseum

AD 25.01.2012 De vaste collectie van het Mauritshuis is vanaf 28 april te bezichtigen in het Gemeentemuseum Den Haag. Ruim 100 topstukken zullen onder de naam Meesters uit het Mauritshuis tijdelijk in een aparte vleugel van het Gemeentemuseum te zien zijn, liet de instelling vandaag weten.

Zie ook:

Meisje met de Parel van Vermeer naar Japan november 11, 2011

Tentoonstelling Jan Steen in Mauritshuis maart 4, 2011

Collectie Mauritshuis tijdelijk naar Haags Gemeentemuseum februari 4, 2011

Uitleen Haagse Vermeer aan gemeente Delft juni 23, 2010

Tijdelijke sluiting Haags Mauritshuis juni 22, 2010

Nieuwe jeugdwerken Vermeer in Haags Mauritshuis mei 13, 2010

Mauritshuis ontving 1,5 miljoen euro van BankGiro Loterij februari 13, 2010

Familie Craeyvanger in Mauritshuis februari 10, 2010

Uitbreiding Mauritshuis Den Haag december 17, 2009