jump to navigation

Frans Hals museum krijgt schenking april 16, 2011

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Twee van de geschonken kunstwerken, de groepsportretten van Frans Hals en Johannes Verspronck, waren al langer te zien in het museum.

Dankzij de grote schenking worden de belangrijkste werken uit deze verzameling nu eigendom van de gemeente Haarlem en dus ook onderdeel van de museumcollectie.

Het Elisabeth van Thüringenfonds had verschillende redenen om de kunstwerken te schenken aan het museum. “Deze topstukken behoren tot het cultureel erfgoed van de gemeente Haarlem en van Nederland”, zegt Peter van Barneveld, regent van het Elizabeth van Thüringenfonds.

“De werken hebben aandacht en onderhoud nodig. Ze horen thuis op een plek waar zij goed tot hun recht komen en waar ze voor altijd voor het publiek te bewonderen zijn. Het Frans Hals Museum is daarvoor de beste plek.”

Frans Hals krijgt schenking die meer dan 100 miljoen waard is

VK 15.04.2011 Het Frans Hals Museum en de gemeente Haarlem zijn vrijdag de gelukkige eigenaar geworden van een grootse schenking van het Elisabeth van Thüringenfonds.

Frans Hals Museum onthult schenking

15.04.2011 Het Frans Hals Museum in Haarlem heeft kunstwerken ter waarde van honderd miljoen euro gekregen. Het Elisabeth van Thüringenfonds doneerde elf kunstwerken uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw aan het museum. Onder de geschonken werken bevindt zich een zeldzaam groepsportret van Frans Hals.

Zie ook: Frans Hals Museum ontvangt grote schenking (die nog even geheim blijft)