jump to navigation

Haagse Zuiderpark theater bruist weer augustus 13, 2019

Posted by jandewandelaar in den haag, zuiderpark.
Tags: , ,
add a comment

Zakelijk directeur Remco Engels (rechts) met drie van zijn meer dan 60 vrijwilligers. © Henriette Guest

Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar het Zuiderparktheater: ‘Het kan nog steeds misgaan’

AD 13.08.2019 Toekomst voor het Zuiderparktheater? Drie jaar geleden was het de vraag of die er wel was, nu is de stemming totaal omgeslagen. Toch waakt directeur Remco Engels voor euforie: ,,Het kan nog steeds misgaan.”

Eerst een paar getallen. In 2017 kwamen er 18.000 bezoekers, in 2018 20.000 en dit jaar beloven het er 25.000 te worden. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar shows en concerten van lokale en steeds vaker ook internationale artiesten. ,,Ja, we zijn flink gegroeid”, constateert Remco Engels in het bescheiden clubhuis van het Zuiderparktheater. En dat midden in Escamp, een van de armste wijken van heel Nederland, waar theaterbezoek bepaald niet vanzelfsprekend is

Lees ook;

Graham Nash in Zuiderparktheater: Pensioen? Dat woord kan ik niet eens spellen!

Lees meer

Deze zomer openluchtconcerten, opzienbarende tentoonstellingen en hard lachen in Den Haag

Lees meer

Die groei komt steeds makkelijker tot stand, legt de 49-jarige zakelijk directeur uit. ,,Als je groter groeit, vergroot dat je naamsbekendheid. Dat maakt het eenvoudiger om grote namen te strikken.”

Waarvan akte. Deze zomer hebben bijvoorbeeld Nick & Simon, Harrie Jekkers en The Nits er al opgetreden. Maar ook internationale toppers als Graham Nash (van Crosby, Stills, Nash & Young) en de vijfvoudige Grammy Award-winnaars Blind Boys of Alabama.

De oudste is 78 jaar, de jongste is net 15 jaar geworden

Engels

De muziekliefhebbers die daarop afkomen, worden in goede banen geleid door een leger van inmiddels meer dan 60 vrijwilligers. Zij vormen, zoals Engels het noemt, ‘de kurk waarop wij drijven’. Het is een bont gezelschap. Met alleenstaande ouderen die graag weer onder de mensen komen, met jongeren die zich aan een problematische jeugd ontworstelen, met integrerende statushouders. Zij zijn te vinden op alle afdelingen van het openluchttheater: ticketverkoop, onderhoud, marketing en techniek. ,,En ze zijn van alle leeftijden”, voegt Engels eraan toe. ,,De oudste is 78 jaar, de jongste is net 15 jaar geworden.”

Talenten

Omgekeerd biedt het Zuiderparktheater de vrijwilligers ook het nodige. Mensen die door welke oorzaak dan ook van het pad zijn geraakt, kunnen hier weer wennen aan een leven met enige structuur én met perspectief. ,,Wij helpen vrijwilligers bij het ontdekken van hun talenten. Maar het is hier geen speelplaats. Vrijwillig is iets anders dan vrijblijvend. Als je zegt: ‘ik kom als ik zin heb’, dan werkt het niet.”

De voorstelling Dans om de Wereld ging eerder in première in het Zuiderparktheater. Foto ter illustratie.

De voorstelling Dans om de Wereld ging eerder in première in het Zuiderparktheater. Foto ter illustratie. © Frank Jansen

De geschiedenis van het theater gaat terug tot de jaren 40 van de afgelopen eeuw. Het was en is nog steeds van de gemeente, die het lang in eigen beheer exploiteerde. Engels: ,,Dat ging goed totdat de meest betrokken ambtenaar met pensioen ging. Daarna hebben andere partijen het beheer gevoerd, waarna het theater enige tijd leeg kwam te staan.”

Alles keerde ten goede toen opnieuw één man, in dit geval één vrouw, het verschil maakte. Het was Marijke Reuvers – ze zou ook bij het gesprek aanwezig zijn, maar moest wegens ziekte afzeggen – die in 2015 met bijna niks opnieuw begon. ,,Zij heeft toen met nog een piepklein legertje vrijwilligers dag en nacht gewerkt”, zegt Engels over de huidige artistiek directeur. ,,Totdat het vorig jaar met 80 voorstellingen allemaal te veel werd en ik erbij kwam voor de zakelijke leiding.”

Ondanks alle hosanna tot nu toe durft hij er nog niet honderd procent op te vertrouwen dat de toekomst van het Zuiderparktheater is verzekerd. ,,We hebben subsidie voor vier jaar. Die periode loopt in 2020 af. Het gaat om een bescheiden bijdrage, anderhalve ton op jaarbasis. Maar dat bedrag is wel precies het verschil tussen pompen of verzuipen. Hoe het kunstenplan vanaf volgend jaar eruit komt te zien weet ik niet. Dat is nog niet besloten.”

Vooruitlopend daarop grijpt Engels zijn kans om voor een meer structurele subsidie te pleiten. ,,Daarmee zouden we in staat zijn om meer medewerkers een vast dienstverband aan te bieden. Met vrijwilligers en zzp’ers is niets mis, maar zij kunnen niet onbeperkt voor ons werken. Dat staat de belastingdienst niet toe.”

Buurtbewoners

,,Het kan nog steeds misgaan”, gaat hij door. ,,In het slechtste geval gaan we aan ons eigen succes ten onder. Maar ik wil niet te pessimistisch klinken. Tot nu toe is de gemeente ons goed gezind. En ondertussen benutten we de mogelijkheden om ook buiten de vijf zomermaanden dit podium te benutten. Zo komen straks na ons theaterseizoen buurtbewoners hier onder begeleiding sporten, waarmee we nog meer dan nu een sociale component toevoegen aan de culturele functie die we hebben.”

Hij geeft een voorbeeld waaruit blijkt hoezeer het theater nu al in sociaal opzicht in de buurt is verankerd. Een buurt waar theaterbezoek bepaald niet vanzelfsprekend is, midden in Escamp, een van de armste wijken van heel Nederland. Engels: ,,Wel eens gehoord van Building Better People? Dat is een stichting die mensen opleidt tot bijvoorbeeld beveiligers, die wij vervolgens weer hier inhuren. En via een andere stichting, Made in Moerwijk, waar ze mensen uit de bijstand helpen, hebben wij arbeidskrachten gevonden die onze kassahokjes in elkaar hebben getimmerd.”

Zomermaanden

Verder heeft directeur Engels samen met zijn kompaan Reuvers de samenwerking gezocht en gevonden met andere Haagse podia, zoals het Paard, Dakota, Diligentia en Musicon. ,,In de zomermaanden zijn die theaters doorgaans gesloten. Dan kunnen wij een interessante mogelijkheid bieden voor hen om bij ons openluchtvoorstellingen te programmeren.”

Dit hier is toch het allermooi­ste kantoor van Den Haag?, aldus Anita Smit.

Eenmaal weer buiten geniet vrijwilligerscoördinator Anita Smit samen met twee oudere onderhoudsmannen van enkele zonnestralen, die voorzichtig door de wolken breken. ,,Zeg nou zelf”, zegt ze, terwijl ze wijst op het groen dat haar omringt, ,,dit hier is toch het allermooiste kantoor van Den Haag?”

 

Klappen in de Haagse cultuursector april 25, 2012

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4 comments

Bezuinigingen.

Duidelijk is al dat de gemeente Den Haag wil dat het aantal theaters in de stad teruggebracht wordt en dat instellingen meer gaan samenwerken.
Wat deze visie kan betekenen voor de individuele instellingen moet woensdag duidelijk worden. De commissie staat onder leiding van voormalig CDA-minister Hirsch Ballin.

De commissie kreeg de opdracht om een advies uit te brengen over de verdeling van gemeentelijke subsidie voor de kunst- en cultuursector. Totaal is er door de Haagse gemeenteraad 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag is 13 miljoen euro minder dan voor de periode 2009-2012 beschikbaar was. De commissie heeft in totaal 101 subsidie-aanvragen van culturele instellingen beoordeeld. Het Koorenhuis wordt vaak genoemd als de plek waar de klappen gaan vallen.

Wethouder beslist

Vandaag heeft de adviescommissie haar rapport overhandigd aan de wethouder van cultuur Marjolein de Jong. De Jong zal aan de hand van het rapport een besluit nemen, dat in het najaar van 2012 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

U kunt het Advies hier downloaden: PDF bestandAdvies Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 Het Cultureel Kapitaal van Den Haag 

Meer informatie over de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Kunst en Cultuur vindt u op www.denhaag.nl/kunstenplan.

Beleidskader

Het Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016. Cultuur voor iedereen  is op donderdag 6 oktober 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Ten opzichte van het eerdere raadsvoorstel zijn enkele wijzigingen aangebracht. Dit beleidskader geeft de grote lijnen aan van het gemeentelijke cultuurbeleid in de periode 2013-2016 en vormt het beoordelingskader voor de Adviescommissie voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016.

Hier PDF bestandInrichtingseisen voor subsidieaanvragen vindt u de Inrichtingseisen voor subsidieaanvragen als pdf-bestand; mocht u deze als worddocument willen ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar infocultuur@denhaag.nl.

Advies Kunstenplan gepresenteerd

Den Haag 25.04.2012 prof. dr. Ernst Hirsch Ballin heeft namens de Adviescommissie het Advies voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 aangeboden aan Marjolein de Jong, wethouder van Cultuur. De wethouder nam het Advies op 25 april om 12 uur namens het college van burgemeester & wethouders in ontvangst in de Glazen Zaal aan de Haagse Prinsessegracht. De Haagse culturele instellingen hebben het gehele Advies digitaal toegestuurd gekregen.

Verder:

Koorenhuis is nu CultuurSchakel, Prins27 en Nieuw Koorenhuis

Koorenhuis kostmeerinplaatsvanminder

Den HaagFM 14.04.2014 De bezuiniging op het Koorenhuis en het opgeheven Culturalis worden bij lange na niet gehaald. Het afkopen van personeel en tegenvallers bij het Koorenhuis-nieuwe stijl vergen grote bedragen.

Het stadsbestuur gaat ervan uit dat het toch nog goed komt met het Koorenhuis. Maar een deel van de gemeenteraad, dat altijd al kritisch was over het dossier, is er niet gerust op. “Ik wil hier wel nadere informatie over hebben”, zegt Bart van Kent van de SP. …lees meer

Marijn Cornelis wordt directeur CultuurSchakel

Den HaagFM 21.02.2013 Marijn Cornelis, directeur van kunstencentrum Muzerie in Zwolle, wordt de nieuwe directeur van de CultuurSchakel, de nieuwe organisatie voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Den Haag.

De instelling CultuurSchakel ontstond na de gedwongen reorganisatie bij het Koorenhuis, het kunstencentrum aan de Prinsegracht. Na een grote bezuiniging werd de organisatie opgeknipt in drie verschillende instellingen; CultuurSchakel, Prins27 en Nieuw Koorenhuis. …lees meer

Gert Jan Bots nieuwe directeur Koorenhuis

Den HaagFM 27.05.2013 Gert Jan Bots, de huidige manager Kunsten van het Koorenhuis, wordt de nieuwe directeur van de instelling aan de Prinseg…lees meer

Gert Jan Bots nieuwe directeur Koorenhuis

RTVWEST 27.05.2013 DEN HAAG – Het Koorenhuis heeft een nieuwe directeur: Gert Jan Bots. Hij is nu nog manager Kunsten van het Koorenhuis. De Raad van Toezicht bepaalt binnenkort wanneer zijn aanstelling precies begint. Tot die tijd blijft Maurits … Lees verder

gerelateerde artikelen

Akkoord over sociaal plan Koorenhuis

Den HaagFM 24.04.2013 Het Koorenhuis en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over het sociaal plan. De leden en de ondernemingsraad hebben …lees meer

Theater de Regentes neemt afscheid

Den HaagFM 12.12.2012 Theater de Regentes heeft dinsdag tegelijkertijd een jubileum en afscheidsfeest gehouden. Na vijftien jaar sluit het the…lees meer

Tijdelijk nieuwe directeur Koorenhuis

RTVWEST 10.11.2012 Het Koorenhuis heeft tijdelijk een nieuwe directeur. Maurits Haenen vervangt algemeen directeur Caroline Wiedenhof, die om gezondheidsredenen mogelijk langere tijd afwezig is.

Gerelateerde artikelen

Raadsvergadering live op Den Haag TV

Den HaagFM 07.11.2012 De gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 november, waarin wordt gesproken over de Programmabegroting 2013-2016 is live te zien op Den Haag TV via onderstaande frequenties.

Ook stemt de raad in deze vergadering over de voorstellen van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur en de realisatie… Het is ook mogelijk om de raadsvergadering via internet te volgen. Dat kan donderdag via deze link.  Lees meer

College kiest voor culturele kaalslag

SP 04-11-2012 • De cultuurbezuinigingen voorgesteld door wethouder de Jong (D66) gaan definitief door. De voornemens van het collegebestuur om maarliefst 30 miljoen weg te snijden stuitte bij de raadsvergadering op veel kritiek. Artiesten lieten muziek horen. Veel mensen maakten gebruik van het recht op inspraak en maakten gehakt van de plannen. Kees Versseput droeg namens ROOD een brief aan de Haagse cultuur voor en SP-raadslid Bart van Kent overhandigde in naam van ROOD en het kunstencentrum Koorenhuis ruim 8.000 handtekeningen aan het college. Het mocht niet baten, want de raad stemde voor de afbraakplannen. ROOD-woordvoerder Kees Versseput spreekt de Haagse gemeenteraad toe › Lees verder…

Groen licht voor cultuurbezuinigingenAudio

RTVWEST 02.11.2012 Audiofragment DEN HAAG – De bezuinigingen op de culturele instellingen in Den Haag gaan door. Ook het Koorenhuis zal fors moeten inleveren. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunt het voorstel om jaarlijks 12,5 miljoen euro te besparen … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Kunstbezuinigingen gaan definitief door

Den HaagFM 02.11.2012 De bezuinigingen op de culturele instellingen in Den Haag gaan definitief door. Er is een meerderheid in de gemeenteraad. Op de subsidies wordt ruim 12 miljoen euro per jaar bezuinigd. Vooral het Koorenhuis krijgt fors minder…Lees meer

Raadsvergadering over Cultuurpaleis op de tv

Den HaagFM 01.11.2012 Den Haag TV zendt vanavond de raadsvergadering over de bezuinigingen op de kunst- en cultuur in Den Haag live uit. Ook wordt gesproken over de bouw van het Cultuurpaleis op het Spuiplein. Het wordt een spannende avond want bij de PvdA zijn nog steeds veel twijfels over de bouw van het nieuwe…Lees meer

Koorenhuis houdt voorlopig subsidie

RTVWEST 31.10.2012 Culturele instelling het Koorenhuis in Den Haag behoudt de subsidie tot het einde van het seizoen volgend jaar zomer. Het personeel kan tot die tijd dus blijven werken. Dat heeft wethouder Marjolein de Jong laten weten.

Automatisch gerelateerde artikelen;

Koorenhuis krijgt meer tijd voor reorganisatie

Den HaagFM 31.10.2012 Het Koorenhuis in Den Haag blijft subsidie houden tot het einde van het seizoen volgend jaar zomer. Dat heeft wethouder Marjolein de Jong laten weten. Het personeel kan tot die tijd in dienst blijven. De culturele instelling vreesde op 1 januari al medewerkers te moeten ontslaan vanwege de fikse…Lees meer

Duizenden eisen behoud Koorenhuis

SP 31-10-2012 • Donderdag 1 november om 19.30 debatteert de Haagse gemeenteraad over het voortbestaan van kunstencentrum het Koorenhuis. Het voornemen van wethouder Marjolein de Jong (D66) om 80% op het budget van het het Koorenhuis te bezuinigen stuit op veel verzet. Het Koorenhuis heeft samen met ROOD, de jongerenafdeling van de SP, handtekeningen verzameld om voor het behoud van het Koorenhuis te pleiten. SP-raadslid Bart van Kent zal de ruim 8.000 handtekeningen tijdens het debat overhandigen aan wethouder de Jong. › Lees verder…

Duizenden handtekeningen voor Koorenhuis

RTVWEST 31.10.2012 Achtduizend mensen hebben een petitie ondertekend die de Haagse gemeentepolitiek oproept om het Koorenhuis te ontzien bij de komende bezuinigingen.

Automatisch gerelateerde artikelen

ALARMFASE ROOD VOOR KOORENHUIS

SP 17-10-2012 • “Afbraak van het Koorenhuis is dom en kortzichtig, omdat hierdoor tienduizenden Haagse inwoners, vooral jongeren, de aansluiting met kunst en cultuur dreigen te verliezen. Het is ook een ramp voor de medewerkers die veelal gedwongen ZZP’er moeten worden” aldus SP-raadslid Bart van Kent. De SP heeft geen goed woord over voor de afbraakplannen van D66-wethouder de Jong waarin het Koorenhuis wordt wegbezuinigd. “De wethouder lijkt zich niet te bekommeren over de onzekerheid van de cursisten en de werknemers van het Koorenhuis. Nog steeds is onduidelijk wat er precies gaat gebeuren, terwijl de bezuiniging al per 1 januari 2013 ingaan. Zo ga je niet om met een van onze kroonjuwelen van de Haagse cultuur en met de bijna 200 werknemers. Zorgvuldigheid is geboden in plaats van een zwalkkoers met ondoordachte en onzorgvuldige besluiten.” aldus van Kent. › Lees verder…

Steun voor bezuiniging Koorenhuis

RTVWEST 16.10.2012 DEN HAAG- De voorgenomen bezuinigingen op muziekcentrum het Koorenhuis in Den Haag lijken politieke steun te krijgen. Collegepartij PvdA was eerder kritisch omdat het Koorenhuis te weinig tijd zou krijgen om te reorganiseren. Lees verder

SP-JONGEREN IN ACTIE VOOR BEHOUD KOORENHUIS

SP 15-10-2012 • Dinsdag 16 oktober om 19.00 debatteert de Haagse gemeenteraad over het voortbestaan van het Koorenhuis. Het voornemen van wethouder Marjolein de Jong (D66) om 80% op het budget van het het Koorenhuis te bezuinigen stuit op veel verzet. Om de petitie van het Koorenhuis te ondersteunen heeft de SP jongerenafdeling ROOD mensen hun creatieve steunbetuigingen laten zetten op een muur van verzet. ROOD brengt de muur van verzet dinsdag naar de raadzaal om de politici te overtuigen van het nut van het populaire kunstencentrum.

› Lees verder…

Gegadigde Theater Regentes trekt zich terug

Den HaagFM 15.10.2012 De kans dat Theater De Regentes aan de Weimarstraat na 1 januari open blijft is weer iets kleiner geworden. Eerder liet cultuurwethouder Marjolein de Jong weten dat er drie gegadigden waren om de exploitatie van het theater over te nemen als op 1 januari de subsidie stopt. Eén daarvan heeft zich…Lees meer

Veel vragen over cultuurbezuinigingen (met audio)

Den HaagFM 11.10.2012 Het was donderdag een spannende dag voor Haagse cultuurorganisaties. In de gemeenteraad werd gepraat over het voorstel van wethouder Marjolein de Jong om 12,5 miljoen euro te bezuinigen op de cultuur. Nog niet alle partijen in de raad zijn ervan overtuigd dat dat op de goede manier gebeurt. Vooral…Lees meer

Koorenhuis krijgt meer tijd voor ontslagen

RTVWEST 11.10.2012  Het personeel van muziekcentrum het Koorenhuis in Den Haag hoeft niet per 1 januari 2013 ontslagen te worden. Dat zei D66-wethouder Marjolein de Jong van Den Haag donderdag tijdens een commissievergadering over de bezuinigingen op de kunst- en cultuur in de stad.

Koorenhuis krijgt meer tijd om te reorganiseren (met audio)

Den HaagFM 11.10.2012 Het Koorenhuis krijgt van wethouder Marjolein de Jong meer tijd om te reorganiseren. Daarmee komt ze tegemoet aan de wens van een meerderheid van de gemeenteraad. Partijen als de PvdA, D66, GroenLinks, de SP en de Haagse Stadspartij vinden dat de hervormingen niet voor 1 januari 2013 kunnen worden…Lees meer

Beslissende dag voor Haagse cultuurorganisaties

Den HaagFM 11.10.2012 Het is vandaag een belangrijke dag voor de Haagse kunst en cultuursector. De gemeenteraad praat over het voorstel van wethouder Marjolein de Jong om 12,5 miljoen euro te bezuinigingen. Veel instellingen lieten de afgelopen tijd…Lees meer

Cruciale dag voor Haagse kunst en cultuur

RTVWEST 11.10.2012 DEN HAAG – Voor iedereen die betrokken is bij de Haagse kunst is donderdag een cruciale dag. Wethouder De Jong wil jaarlijks 12,5 miljoen euro minder uitgeven aan kunst en cultuur. Donderdag debatteert de gemeenteraad over de … Lees verder

‘Culturele kaalslag dreigt in Den Haag’Video

RTVWEST 27.09.2012 DEN HAAG – Er ontstaat een culturele kaalslag in Den Haag als de bezuinigingen van wethouder De Jong doorgaan. Dat verwachten meerdere culturele instellingen in de stad. Lees verder

Koorenhuis schroeft naam van gevel

RTVWEST 27.09.2012 DEN HAAG – Het Koorenhuis in Den Haag heeft de naam van de gevel geschroefd en de letters woensdagavond symbolisch aan de gemeenteraad gegeven. Directeur Caroline Wiedenhof vroeg de raadsleden om ‘bezinning’.  Lees verder

Koorenhuis haalt naam van de gevel

Den HaagFM 27.09.2012 Medewerkers van het Koorenhuis hebben uit protest tegen de bezuinigingen de naam van de gevel gehaald. Directeur Carolien Wiedenhof gaf de letters in bruikleen aan de gemeenteraad. Dat deed ze tijdens een commissievergadering in…Lees meer

Culturele instellingen roepen Den Haag op tot bezinning

RTVWEST 26.09.2012 DEN HAAG – Enkele tientallen ongeruste culturele instellingen in Den Haag trekken woensdagavond naar het stadhuis. De lokale politiek bespreekt daar de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector.  Lees verder

Cultuursector trekt naar het stadhuis

Den HaagFM 26.09.2012 Enkele tientallen ongeruste culturele instellingen in Den Haag gaan vanavond naar het stadhuis. De gemeenteraad heeft een hoorzitting georganiseerd over de bezuinigingen op deze sector. Tot nu toe hebben 22 culturele organisaties zich aangemeld om vijf minuten in te spreken. Het Koorenhuis gaat…Lees meer

Den Haag betaalt reorganisatie Koorenhuis

RTVWEST 18.09.2012 DEN HAAG – De gemeente Den Haag gaat de kosten betalen die zijn gemoeid met de reorganisatie van vier grote kunstinstellingen in de stad. Het gaat om het Koorenhuis, het Nederlands Muziekinstituut, het Residentieorkest en het Museon.  Lees verder

Gemeente betaalt reorganisatie Koorenhuis en Museon

Den HaagFM 18.09.2012 De gemeente Den Haag gaat de kosten betalen van de reorganisatie bij het Koorenhuis en het Museon. Beide organisaties waren bang dat ze dit zelf moesten betalen en vreesden daarom voor de toekomst. Zowel bij het Koorenhuis als…Lees meer

Personeel Koorenhuis vreest massa-ontslag

RTVWEST 14.09.2012 DEN HAAG – Het personeel van het Koorenhuis in Den Haag vreest ‘een massa-ontslag’ en het verdwijnen van lessen aan kinderen en volwassenen als de gemeente doorgaat met de bezuinigingsplannen op cultuur.  Lees verder

‘Massa-ontslag dreigt bij Koorenhuis’

Den HaagFM 14.09.2012 Bij het Koorenhuis in Den Haag dreigt een ‘massa-ontslag’. Dat stelt de ondernemingsraad in een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Ook vreest het personeel dat lessen aan kinderen en volwassenen verdwijnen als de gemeente de bezuinigingen doorzet. ‘Door…Lees meer

Wethouder: culturele instellingen gaan niet failliet

RTVWEST 04.09.2012 DEN HAAG – Er is geen sprake van dat culturele instellingen in Den Haag als Museon, het Residentie Orkest en het Nederlands Muziekinstituut failliet hoeven gaan. Dat schrijft wethouder Marjolein de Jong (D66, cultuur) in een brief aan de Haagse gemeenteraad.  Lees verder

‘Museon misschien failliet’

RTVWEST 29.08.2012 DEN HAAG – Als de gemeente niet snel met geld over de brug komt moet het Haagse museum Museon in april 2013 sluiten. Die waarschuwing komt van directeur Marie Christine van der Sman. Tot april kan ze de salarissen doorbetalen, maar daarna beginnen de problemen. Lees verder

Museon vreest te moeten sluiten

Den HaagFM 29.08.2012 Ook museum Museon vreest dat het door de bezuinigingen op cultuur de deuren moet sluiten. In AD Haagsche Courant zegt directeur Marie Christine van der Sman vandaag dat het museum de kosten voor de ontslagvergoedingen niet zelf…Lees meer

De Appel start grote inzamelingsactie 

Den HaagFM 29.08.2012 Toneelgezelschap De Appel start komende zondag 2 september een grootscheepse geldinzamelingsactie om de toneelgroep en het eigen theater te behouden.

Begin deze maand besloot het Fonds Podiumkunsten om De Appel niet meer te…Lees meer

GroenLinks: ‘Situatie Koorenhuis schandalig’Video

RTVWEST 26.08.2012 DEN HAAG – Oppositiepartij GroenLinks noemt de manier waarop Haagse wethouder De Jong omgaat met het Koorenhuis schandalig. Volgens raadslid David Rietveld gaat het beleid van de wethouder niet alleen ten koste van de cultuureducatie in de stad, maar worden er daarbij ook ‘mensen kapotgemaakt’. Het Haagse Koorenhuis kondigde afgelopen vrijdag aan ontslag aan te vragen voor al het personeel. Het gaat om 185 mensen. De culturele instelling doet dit omdat per 1 januari de subsidie stopt. Lees verder

SP en GroenLinks geschokt over ontwikkelingen Koorenhuis

SP 24-08-2012 • SP en GroenLinks zijn geschokt door de berichtgeving in de AD/Haagsche Courant over de benarde positie van het Koorenhuis, hét Haagse centrum voor cultuureducatie. De twee partijen maken zich grote zorgen over het dreigende massaontslag van bijna 200 werknemers. GroenLinks en de SP verwijten de wethouder Cultuur, Marjolein de Jong (D66), dat zij heeft zitten treuzelen waardoor de directie nu waarschijnlijk genoodzaakt is om een massaontslag aan te kondigen. Al voor de zomer was duidelijk dat er meer helderheid voor het Koorenhuis moest komen. Een meerderheid van VVD, D66, PVV en CDA hebben toen een verzoek tot een debat afgewezen. › Lees verder…

Zorgen over ontslagen bij Koorenhuis

Den HaagFM 24.08.2012 De partijen GroenLinks en de SP in de Haagse gemeenteraad  zijn geschokt door het dreigende massaontslag bij het Koorenhuis, het Haagse centrum voor cultuureducatie. De instelling zegt op 1 januari bijna 200 werknemers te moeten ontslaan, omdat nog steeds niet duidelijk is hoe de toekomst…Lees meer

Koorenhuis gaat alle 185 medewerkers ontslaan

RTVWEST 24.08.2012 DEN HAAG – Het Koorenhuis in Den Haag gaat ontslag aanvragen voor het voltallige personeel. De 185 personeelsleden zijn inmiddels mondeling op de hoogte gesteld. Het cultureel centrum krijgt jaarlijks 6,3 miljoen euro subsidie van de gemeente Den Haag, maar dat stopt per 1 januari.

Dat was al langer bekend, maar volgens het Koorenhuis heeft de gemeente mondeling toegezegd dat ze zich niet te veel zorgen hoefden te maken. ‘Het Koorenhuis zou wel veranderen, maar blijft bestaan, is ons verteld in diverse gesprekken met de gemeente’, aldus een woordvoerster van het Koorenhuis. ‘De helft van het personeel moet weg, maar de rest zou doorstromen in een nieuwe organisatie.’ Lees verder

Subsidie De Regentes stopt, Koorenhuis krijgt minder

RTVWEST 21.06.2012 DEN HAAG – Theater De Regentes krijgt geen subsidie meer. Dat heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt.  Lees verder

Regentes geen subsidie, Koorenhuis minder  

Den HaagFM 21.06.2012 Theater De Regentes krijgt geen subsidie meer en het Koorenhuis moet het met minder geld doen. Dat heeft wethouder Marjolein de Jong bekendgemaakt.

De bezuinigingen komen niet als een echte verrassing, ze stonden al in een…Lees meer

Mogelijk alternatief voor Koorenhuis  

Den HaagFM 12.06.2012 Den Haag neemt het advies van de kunstcommissie over het Koorenhuis mogelijk niet over. Dat zegt woordvoerder Frank Wetters van de culturele instelling. Het Koorenhuis heeft bij wethouder Marjolein de Jong een alternatief plan neergelegd. De commissie Hirsch Ballin had geadviseerd om de…Lees meer

Anouk steunt strijd Koorenhuis

24.05.2012 Den HaagFM Het Koorenhuis krijgt in zijn strijd om te blijven bestaan steun van bekende kunstenaars. Mensen als Anouk, Paul van Vliet, Yvonne Keuls, Wieteke van Doort en Karel de Rooij hebben hun handtekening…Lees meer 

Museon vreest voor gedwongen ontslagen

Den HaagFM 27.04.2012 Het Museon in Den Haag noemt de door de adviescommissie voor cultuursubsidies voorgestelde bezuiniging ‘buiten alle proporties’. De commissie onder leiding van oud-minister Hirsch Ballin stelt voor de subsidie met 20 procent te verlagen. Bovendien moet het museum een complete make-over…Lees meer

Museon vindt bezuiniging buiten alle proporties

Metro 27.04.2012 Het educatieve museum Museon in Den Haag vindt het ‘onaanvaardbaar’ dat de organisatie de komende jaren fors minder geld van de gemeente krijgt. “Zo’n bezuiniging is buiten alle proporties”, zegt museumdirecteur Marie Christine van der Sman vrijdag over de dreigende miljoenenkorting. Het museum vreest gedwongen ontslagen.

Verbijstering bij Koorenhuis over bezuinigingsadvies

RTVWEST 26.04.2012 DEN HAAG – De medewerkers en de directie van Het Koorenhuis in Den Haag zijn verbijsterd over het bezuinigingsadvies, dat woensdag door een adviescommissie is gepresenteerd.  Lees verder

GroenLinks: Cultuur krijgt harde klappen

Den HaagFM 25.04.2012 De door het stadsbestuur afgesproken bezuinigingen op de cultuur in Den Haag zijn veel te heftig. Dat bewijst volgens GroenLinks het advies van de commissie Hirsch Ballin over de verdeling van de subsidies onder de…Lees meer

Interview_met_Caroline_Wiederhoff.mp3

Koorenhuis verbijsterd en aangeslagen (met audio)

Den HaagFM 25.04.2012 Het Koorenhuis in Den Haag is verbijsterd en aangeslagen over het advies van de commissie Hirsch Ballin. Dat zei directeur Caroline Wiederhoff in Studio Haagsche Bluf. Volgens haar wordt het kunstencentrum voor Den Haag…Lees meer

Advies commissie: ‘subsidie drie theaters stopzetten’

RTVWEST 25.04.2012 DEN HAAG – De subsidie aan Theater de Regentes, het Zeebelt Theater en het Parktheater in het Zuiderpark wordt stopgezet, als het aan de adviescommissie van de gemeente Den Haag ligt.  Lees verder

Advies: subsidiestop voor aantal theaters (met audio)

Den HaagFM 25.04.2012 De subsidie aan Theater de Regentes, het Zeebelt Theater en het Parktheater in het Zuiderpark wordt stopgezet. Als het aan de adviescommissie van de gemeente Den Haag ligt moeten ook het Koorenhuis, Culturalis, het…Lees meer

Interview_met_Leo_Donk.mp3

Spannende dag voor culturele instellingen

Den HaagFM 25.04.2012 Welke culturele instellingen in Den Haag moeten mogelijk de deuren sluiten. Op die vraag geeft de commissie Hirsch Ballin vandaag antwoord. Zij brengt advies uit over de subsidieaanvragen die door de kunst- en…Lees meer

Spannende dag voor culturele instellingen – Video

RTVWEST 25.04.2012  DEN HAAG – Vandaag wordt duidelijk welke culturele instellingen in Den Haag mogelijk dicht moeten. De commissie Hirsch Ballin presenteert haar advies over de subsidieaanvragen die door de Haagse kunst- en cultuurorganisaties zijn ingediend. Het is een zwaarwegend advies aan het college van burgemeester en wethouders.  Lees verder