jump to navigation

De Beroeringen in Nijkerk juni 13, 2011

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Was in 1749 de Heilige Geest aan het werk in Nijkerk of verkeerden gelovigen onder invloed van geestverruimende middelen?

Die vraag verdeelt het voormalige Zuiderzeestadje tot op vandaag. “Als je echt gelooft in de Heilige Geest, dan geloof je toch niet dat mensen blaffen als een hond?”

Giftige plant
Nu, 250 jaar later, zorgen de Beroeringen opnieuw voor ophef. Er is commotie over een nieuw digitaal overzichtswerk van de lokale geschiedenis bedoeld voor schoolkinderen, de ‘Nijkerkse Canon’. De samenstellers van de canon schrijven het geblaf van de stalknecht en het gejammer van de boerenmeid toe aan de hallucinerende werking van de doornappel, een giftige plant.

Die suggestie is verkeerd gevallen bij een aantal orthodox-protestantse Nijkerkers. Dat religieuze gebeurtenissen van een paar honderd jaar geleden in verband worden gebracht met de drogerende werking van een plant, is voor hen onverteerbaar.

Onjuistheden
Sinds het verschijnen van de canon, dit voorjaar, voeren de bezwaarmakers een felle campagne in lokale media. De passage over hallucinaties moet worden geschrapt, schreven ze in huis-aan-huisblad De Stad Nijkerk, of op zijn minst ‘in een ander perspectief’ geplaatst.

Zie meer –>

Nieuwe Nijkerkse Beroeringen – WebLog

Encyclopedie Drenthe

‘Nijkerkse Beroeringen’: werk van Heilige Geest of drogerende plant?

Trouw 11.06.2011  De gebeurtenissen in de kerk, bewaard gebleven in het verslag van een ooggetuige, passen in een reeks opmerkelijke voorvallen die de inwoners van Nijkerk midden achttiende eeuw uit hun slaap hield. Het stadje op de Veluwe was een aantal jaren lang in de ban van een religieuze opleving, die de boeken inging als de ‘Nijkerkse Opwekking’ en de ‘Nijkerkse Beroeringen’. Tussen 1749 en 1753 zou de Heilige Geest drie jaar lang extra actief zijn geweest in Nijkerk.