jump to navigation

Bezuinigingen in de Haagse Cultuursector juli 9, 2010

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
4 comments

‘Onmogelijk om acht procent op cultuur te bezuinigen’

RTVWEST 09.07.2010  –  DEN HAAG – Volgens Cees Debets van het Theater aan het Spui in Den Haag is het onmogelijk om al volgend jaar bijna acht procent te bezuinigen.

De Haagse wethouder De Jong heeft vandaag in een brief aan alle 76 culturele instellingen in de stad laten weten dat ze in 2011 en 2012 7,7 procent gekort worden op hun subsidie. Dat is nodig vanwege de recessie. 

Voor het Theater aan het Spui betekent dit een korting van 130.000 euro per jaar. Maar Debets denkt niet aan deze opdracht te kunnen voldoen omdat hij tot juli volgend jaar de programmering al heeft vaststaan. 

Hij weet nog niet hoe hij dit gaat oplossen en of hij bezwaar gaat aantekenen.

Minder geld voor cultuur in Den Haag

RTVWEST 08.07.2010  –  DEN HAAG – Alle culturele instellingen in Den Haag krijgen volgend jaar bijna acht procent minder subsidie van de gemeente. Donderdag verstuurt wethouder De Jong een brief met deze mededeling aan de besturen van de instellingen.

De bezuiniging van 7,69 procent op alle organisaties is volgens De Jong nodig vanwege de recessie. In 2012 voert de gemeente geen verdere korting door en blijft de subsidie even hoog als in 2011. 

Groenlinks-raadslid David Rietveld reageerde eerder kritisch op de bezuinigingen op Haagse kunst- en cultuurinstellingen. Volgens hem komen instellingen in de problemen omdat ze al programma-afspraken hebben gemaakt voor komend jaar. 

De gemeenteraad moet na de zomer nog instemmen met het bezuinigingsvoorstel.

Toelichting op besluit over bezuinigingen

Haagse Steunbetuiging behoud De Illusie april 16, 2010

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
2 comments

Grote namen steunen de Illusie

RTVWEST 16.04.2010  –  DEN HAAG – Het Theater aan het Spui en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten hebben hun steun betuigd aan de Illusie, de bedreigde culturele broedplaats in Den Haag.

Jack Verduyn, directeur van Koninklijke Academie, en Cees Debets, directeur van Theater aan het Spui, hebben zich bij de lijst van culturele instanties gevoegd die de Illusie openlijk steunen. ‘De Illusie faciliteert het ontstaan van experimentele muziek, nieuwe kunst en sociale, maatschappelijke initiatieven’, staat in de steunbetuiging. ‘Zulke plekken moet je als stad koesteren en behouden.’

De kunstenaars en andere creatievelingen die al twintig jaar in de broedplaats wonen en werken zullen op 29 april het gebouw moeten verlaten. De bewoners zijn nog steeds in gesprek met de gemeente om een vervangende locatie te vinden, maar vooralsnog heeft dit tot niets geleid.

Gerelateerde berichten