jump to navigation

Bibliotheca Philosophica Hermetica in de problemen november 26, 2010

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

De wereldberoemde boekencollectie van de Amsterdamse Bibliotheca Philosophica Hermetica dreigt uit elkaar te vallen.

Er speelt een zakelijk conflict tussen de Friesland Bank en de stichter van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, zakenman en kunstverzamelaar, waarbij Friesland Bank voor 15 miljoen euro beslag heeft gelegd op de bibliotheek.

Joost Ruben Ritman  (1941) de eigenaar van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, is zelf verzamelaar van boeken van filosofen, mystici, alchemisten en Rozekruisers.

De collectie bestaat o.a. uit boeken die tot de zeldzaamste en mooiste op aarde behoren – veelal ingebonden in leer of perkament, tot wel duizend jaar oud. Ze staan tegen de wanden van de Bibliotheca Philosophica Hermetica aan de Bloemstraat in de Amsterdamse Jordaan. 

Kern van de collectie vormen manuscripten en boeken van hermetische filosofen, mystici, alchemisten en Rozekruisers. Als de oertekst en basis van de hermetische filosofie, die zich bezighoudt met spirituele kennis over God, mens en kosmos, geldt het ’Corpus Hermeticum’, van de hand van de Egyptische mysteriefiguur Hermes Trismegistus uit de eerste eeuwen van onze jaartelling.

„Voor de nieuwe generatie van onderzoekers in dit vakgebied is de bibliotheek aan de Bloemstraat een onmisbaar centrum.”

Mede vanwege de aanwezigheid van deze unieke collectie werd in 1999 aan de Universiteit van Amsterdam een leerstoelgroep voor onderzoek en onderwijs op dit terrein in het leven geroepen.

Beroemde collectie dreigt uiteen te vallen

Trouw 25.11.2010 Een collectie boeken met exemplaren die tot de zeldzaamste op aarde behoren, dreigt uit elkaar te vallen. De Friesland Bank heeft beslag gelegd op de Amsterdamse Bibliotheca Philosophica Hermetica.