jump to navigation

Bezuinigingen in de Haagse Cultuursector juli 9, 2010

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
4 comments

‘Onmogelijk om acht procent op cultuur te bezuinigen’

RTVWEST 09.07.2010  –  DEN HAAG – Volgens Cees Debets van het Theater aan het Spui in Den Haag is het onmogelijk om al volgend jaar bijna acht procent te bezuinigen.

De Haagse wethouder De Jong heeft vandaag in een brief aan alle 76 culturele instellingen in de stad laten weten dat ze in 2011 en 2012 7,7 procent gekort worden op hun subsidie. Dat is nodig vanwege de recessie. 

Voor het Theater aan het Spui betekent dit een korting van 130.000 euro per jaar. Maar Debets denkt niet aan deze opdracht te kunnen voldoen omdat hij tot juli volgend jaar de programmering al heeft vaststaan. 

Hij weet nog niet hoe hij dit gaat oplossen en of hij bezwaar gaat aantekenen.

Minder geld voor cultuur in Den Haag

RTVWEST 08.07.2010  –  DEN HAAG – Alle culturele instellingen in Den Haag krijgen volgend jaar bijna acht procent minder subsidie van de gemeente. Donderdag verstuurt wethouder De Jong een brief met deze mededeling aan de besturen van de instellingen.

De bezuiniging van 7,69 procent op alle organisaties is volgens De Jong nodig vanwege de recessie. In 2012 voert de gemeente geen verdere korting door en blijft de subsidie even hoog als in 2011. 

Groenlinks-raadslid David Rietveld reageerde eerder kritisch op de bezuinigingen op Haagse kunst- en cultuurinstellingen. Volgens hem komen instellingen in de problemen omdat ze al programma-afspraken hebben gemaakt voor komend jaar. 

De gemeenteraad moet na de zomer nog instemmen met het bezuinigingsvoorstel.

Toelichting op besluit over bezuinigingen

Geen Haagse stadsdichter meer juni 19, 2010

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Functie Haagse stadsdichter geschrapt

RTVWEST 14.06.2010  –  DEN HAAG – Den Haag krijgt geen nieuwe stadsdichter. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het Haagse college van burgemeester en wethouders dat de aanstelling van een stadsdichter geen prioriteit heeft vanwege de forse bezuinigingen op cultuursubsidies die er aan komen.

Het zou 75.000 euro per jaar kosten. Van 2007 tot 2009 was Harry Zevenbergen de eerste Haagse stadsdichter. 

Na afloop van zijn termijn heeft het college aan de raad beloofd te zullen onderzoeken of er een nieuwe kan komen. Dat gaat dus niet door. 

Gerelateerde berichten