jump to navigation

Gevonden schilderij Lawrence Alma Tadema september 26, 2016

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Gevonden schilderij tonnen waard

Telegraaf 25.09.2016  Een verloren gewaand schilderij van de Nederlands-Britse schilder Lawrence Alma-Tadema is getaxeerd op ongeveer 230.000 tot 346.000 euro (200.000 tot 300.000 pond). Het schilderij dook op in het BBC-tv-programma Antiques Roadshow, een soort Britse Tussen Kunst & Kitsch. De BBC onthulde het nieuws zelf al eerder, maar zondagavond werd in het programma de taxatiewaarde bekend.

Het werk is al eerder ontdekt en wordt op de valreep toegevoegd aan een expositie over deze schilder in het Fries Museum in Leeuwarden.

Sir Lawrence Alma-Tadema (ook wel Lourens Alma Tadema genoemd) was in de negentiende eeuw een van de meest succesvolle schilders ter wereld. Een afstammeling nam het verloren gewaande schilderij mee naar de opnames van de BBC-show. Op het schilderij staat etser Leopold Löwenstam, destijds een goede vriend van Alma-Tadema. Het is voor het laatst in 1913 geëxposeerd. Alma-Tadema werd in 1836 geboren in Friesland en ging later in Londen wonen.

Projectleider Frank van der Velden van het Fries Museum is erg blij dat het werk aan de tentoonstelling is toegevoegd. „Het is 103 jaar uit het zicht verdwenen.” Voor de tentoonstelling ’Alma-Tadema – klassieke verleiding’ heeft hij specifiek gezocht naar werken die in particulier bezit zijn en daardoor niet voor het grote publiek toegankelijk. De expositie is te zien van 1 oktober tot en met 7 februari 2017.

In het nieuws;

Opgedoken schilderij van Alma-Tadema blijkt tonnen waard

Schilderij Lourens Alma Tadema ontdekt in Britse Tussen Kunst en Kitsch

Een verloren gewaande Alma-Tadema is teruggevonden

Lourens Alma Tadema

Lourens Alma Tadema, ook bekend als Laurens Alma Tadema en Lawrence Alma-Tadema, was een Nederlands-Brits kunstschilder, die werkte volgens de academische traditie. Wikipedia

Geboren: 8 januari 1836, Dronrijp

Overleden: 25 juni 1912, Wiesbaden, Duitsland

Opleiding: Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen

Kinderen: Anna Alma-TademaLaurence Alma-Tadema

Prijzen: Royal Gold Medal

De rozen van Heliogabalus

A Coign of Vantage

The Finding of Moses

Unconscious Rivals

Spring

Gerelateerd

Frederic Leighton

John William Godward

John William Waterhouse

Anna Alma‑Tadema

Elagabalus

Zoekopdrachten gerelateerd aan Lawrence Alma Tadema

alma tadema fries museum

alma tadema tentoonstelling

lourens alma tadema

lourens alma tadema a coign of vantage

lourens alma tadema kunst

anna alma-tadema

lourens alma tadema the finding of moses

de rozen van heliogabalus

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Kunstenplan Den Haag 2017 2020 september 26, 2016

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

PvdA :“52 miljoen voor kunst en cultuur in Den Haag is niet genoeg”

Den HaagFM 25.09.2016 De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil extra middelen beschikbaar stellen voor Haagse theaters, musea, gezelschappen en festivals. “52 miljoen euro per jaar voor kunst en cultuur in Den Haag is niet genoeg”, zei gemeenteraadslid Bülent Aydin zaterdag in het radioprogramma Nieuwslicht op Den Haag FM.

Tot nu toe maakte de PvdA geen bezwaar tegen het in het collegeakkoord afgesproken bedrag van 52 miljoen. “We hebben vier jaar geleden flink bezuinigd op kunst en cultuur. Dat moest toen ook”, verklaart Bülent Aydin de omslag van zijn partij. “Maar nu kunnen we best een onsje meer uitgeven. We krijgen er ook heel veel voor terug. Het is geen weggegooid terug. Het verdient zichzelf in plezier en inspiratie ruim terug.”

De gemeenteraad vergadert binnenkort over het Kunstenplan voor de komende vier jaar waarin alle cultuursubsidies zijn vastgelegd. De commissie die daarover adviseerde vroeg ook al om extra geld, maar wethouder Joris Wijsmuller zegt dat daarvoor geen financiële ruimte is in de gemeentebegroting. …lees meer

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, beschrijft het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar. In het plan staat ook welke culturele instellingen een meerjarige subsidie van de gemeente krijgen.

Het huidige Kunstenplan gaat over de periode 2013-2016. De gemeente Den Haag werkt op dit moment aan het Kunstenplan 2017-2020. Het gaat dan om het proces van het aanvragen van de subsidie door culturele instellingen, de beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie, de visie van het college hierop en de behandeling van het plan door de gemeenteraad. Op deze pagina vindt u steeds de stand van zaken.

Besluit Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 van 28 juni 2016 op enkele punten aangepast naar aanleiding van de zienswijzen die culturele instellingen hebben ingediend. Ook heeft het college besloten het budget te verhogen van € 51,7 miljoen tot € 52,0 miljoen. Inhoudelijk zet het college in op artistieke vernieuwing, publieksbereik en cultuuronderwijs.

Dit staat in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 waarover het college op 13 september 2016 een besluit heeft genomen. Deze en de bijlagen bij dit besluit kunt u hieronder als pdf-document downloaden.

Ruimte voor de spelende mens Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 (PDF, 3000 kB)

Zienswijzenrapport bij het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 – 2020 (PDF, 20487 kB)

Oplegger met wijzigingen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 ‘Ruimte voor de spelende mens’ ten opzichte van het concept Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 van 28 juni 2016 (PDF, 234 kB)

Vaststelling

Op 5 oktober bespreekt de commissie Samenleving het plan inhoudelijk. Ter voorbereiding hiervan vindt er op 22 september een hoorzitting plaats. Op 4 november neemt de gemeenteraad in de begrotingsbehandeling een definitief besluit en wordt daarmee het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 vastgesteld.

Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Op 29 april 2016 bood de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 zijn advies aan wethouder cultuur Joris Wijsmuller. Het advies kunt u als pdf-document downloaden.

Bouwen aan Kunst en Cultuur: Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 Den Haag (PDF, 3945 kB)

Hoe gaat het proces verder?

Instellingen die een subsidieaanvraag hebben gedaan, kunnen tot 22 juli hun zienswijze indienen bij het college. In oktober stelt de gemeenteraad het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 definitief vast bij de begrotingsbehandeling.

Instellingen die een aanvraag hebben ingediend, hebben een brief over de verdere procedure ontvangen.

Adviescommissie

De adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 is een onafhankelijke commissie die in opdracht van het college de subsidie-aanvragen van culturele instellingen heeft beoordeeld.

Het college benoemde op 2 juli 2015 de leden van de adviescommissie voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. De adviescommissie bestaat uit:

  • Kees Weeda, voorzitter
  • Johannes Leertouwer, klassieke muziek
  • Aruna Vermeulen, popmuziek, wereldmuziek en urban
  • Rob Ligthert, theater
  • René Vlemmix, dans
  • Ernestine Comvalius, participatie en diversiteit
  • Femke van de Wiel, educatie
  • Mirjam Westen, beeldende kunst en musea

In de aanstellingsbrief van de adviescommissie vindt u meer informatie over de achtergronden van de commissieleden en de opdracht aan de commissie.

Om de deskundigheid uit de kunstsector rond de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 te verstevigen, heeft het college rond de kerncommissie een kring van adviseurs benoemd. Deze adviseurs zijn betrokken bij de beoordeling van de subsidieaanvragen van instellingen voor het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020. De namen en de cv’s van de kring van adviseurs vindt u in het Raads Informatie Systeem (RIS).

Beleidskader

De Haagse gemeenteraad stelde op donderdag 25 juni 2015 het Beleidskader Kunst en Cultuur 2017-2020 vast. Dit Beleidskader gaat over het cultuurbeleid van de gemeente Den Haag en is het uitgangspunt voor de beoordeling van de adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020.

Iedereen in Den Haag heeft mee kunnen praten over het cultuurbeleid. Input hiervoor kwam van de themagesprekken die zijn gevoerd met het culturele veld. Ook vond er een stadsdebat plaats met inwoners, culturele instellingen, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen. Het beleidskader en de verslagen van de gesprekken kunt u als pdf-documenten downloaden.

Beleidskader Kunst en Cultuur 2017-2020 (PDF, 481 kB)

Verslagen Themagesprek en stadsgesprekken Cultuur (PDF, 2075 kB)

Beleid en evaluatie

Een van de beleidsthema’s van het Beleidskader 2017-2020 is cultuureducatie. Op dit gebied vond in 2013 een ingrijpende wijziging plaats naar een meer vraaggestuurd stelsel. Begin 2015 verscheen de Evaluatie Cultuureducatie over de ervaringen. Het beleid over Broedplaatsen en kunstenaarsinitiatieven vindt u in deBroedplaatsennota uit 2015.

Zie ook;

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 ‘Haagse Nieuwe’

Wilt u meer weten over het huidige kunstenplan ‘Haagse Nieuwe’? Bekijk hiervoor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 ‘Haagse Nieuwe’.

Bekijk ook de eerdere kunstenplannen:

 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 ‘Wonderlijke Noodzaak’ (PDF, 1246 kB)

 Meerjarenbeleidsplan 2005-2008 ‘De wereld vangen’  (PDF, 1195 kB)

Meer informatie

Heeft u een vraag over het kunstenplan? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag viakunstenplan@denhaag.nl.

Telefonisch kunt u vragen stellen aan:

  • Stef Katwijk 06 – 55 78 10 21
  • Riemkje Dijkstra (070) 353 23 16

zie ook;

advies-meerjarenbeleidsplan-kunst-en-cultuur-2017-2020-den-haag

bijlage-iii-oplegger-met-wijzigingen-mjb-2017-2020

def_verslagen_themagesrpekken_en_stadsgesprek

meerjarenbeleidsplan-de-wereld-vangen-2005-2008

meerjarenbeleidsplan-kunst-en-cultuur-2017-2020

meerjarenbeleidsplan-wonderlijke-noodzaak-2009-2012

ris269648-advisering-en-voorbereiding-meerjarenbeleidsplan-kunst-en-cultuur-2017-2020

ris279822-aankondiging-gesprekken

ris280982-planning-beleidskader-en-meerjarenbeleidsplan-kunst-en-cultuur-2017-2020

ris282223_bijlage-beleidskader-kunst-en-cultuur-2017-2020

zienswijzenrapport-bij-het-meerjarenbeleidsplan-kunst-en-cultuur-2017-2020

Den Haag – Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Den Haag – Cultuurbeleid

Den Haag – Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016

Den Haag – Gemeente stimuleert talent in de cultuursector

Den Haag – Den Haag stimuleert talent in cultuursector

Kunstenplan: college Den Haag zet punten op de i …

[PDF]Bouwen aan Kunst en Cultuur – Den Haag FM

MeerjarenBeleidsplan 2017-2020, Nieuws, Bezoek, theater De Vaillant

Gemeente Den Haag – Aanvullende informatie nieuwe Kunstenplan …

PERSBERICHT Inbreng DP Den Haag voor Beleidskader …

Zoekopdrachten gerelateerd aan kunstenplan den haag

cultuurnota den haag

kunstplan den haag

kunstenplan 2013

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende