jump to navigation

Recycle Art – Kunst in de Haagse Laakhaven november 11, 2010

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
2 comments
Ook in ‘Laakhaven’ (1e van der Kunststraat) zijn tijdelijk kunstenaars gevestigd (http://www.maakhaven.nl/).

Deze diashow vereist JavaScript.

Dergelijke objecten zijn mogelijk ook bruikbaar op kinderspeelplekjes.
De maker is een van de  kunstenaars van MUD (www.mud-projects.com).
 
Uitgangspunten:
Hergebruik van materialen en objecten laten inspireren en leiden door vorm en materiaal creeëren door aanpassen en vervormen door middel van ingrijpen tot nieuwe ideeën en creaties komen.
Deze manier van ontwerpen geeft nieuwe inzichten voor het (her)gebruik van oude materialen en objecten.
Het laten inspireren door wat er voor handen is en zo een continuïteit ontwikkelen voor “afgeschreven” objecten.

Boris Duijneveld
Urban City Designer
info@mud-projects.com

Het ateliercomplex is nu ruim 10 jaar gevestigd in een oud industrieel pand in Laakhaven-West en dreigt gesloopt te worden. Peter Bos, beleidsmedewerker van de Haagse Stadspartij, zal een inleiding geven over de architectuur en historie van het pand als Centrale Werkplaats van Shell, waar sinds 1929 het wagenpark en de benzinepompen van Shell Nederland werden onderhouden.

Blijft Maakhaven? >Lees meer

Haags Monumentenplatform pleit voor behoud Maakhaven >Lees meer

Initiatiefvoorstel “Laat Maakhaven in Laakhaven” >Lees meer

Gemeente verkwanselt RAC-Hallen >Lees meer

Maakhaven moet blijven >Lees meer

Raadsbrede steun voor behoud Maakhaven

Raadsbrede steun voor behoud Maakhaven

HSP 27.02.2014 Het initiatiefvoorstel van de Haagse Stadspartij en GroenLinks “Laat Maakhaven in Laakhaven” is op 20 februari unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij en David Rietveld, raadslid van GroenLinks zijn dolblij: “De sloop van Maakhaven is van de baan. Met deze uitspraak is er grote politieke steun om het renovatieplan … Meer

Broedplaats Maakhaven lijkt gered

RTVWEST 21.02.2014 DEN HAAG – De kans is groot dat het bedrijven- en ateliercomplex Maakhaven in het Haagse Laakhavens kan blijven. De Haagse gemeenteraad toonde zich donderdagavond unaniem heel positief over een voorstel van GroenLinks en de Haagse Stadspartij om de bijzondere mix van bedrijfsverzamelgebouw, culturele broedplaats en ateliercomplex te redden. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Culturele Broedplaats in Laakhaven lijkt gered

Den HaagFM 21.02.2014 De kans is groot dat het bedrijven- en ateliercomplex Maakhaven in Laakhaven kan blijven. De gemeenteraad reageerde donderdagavond positief op het voorstel van GroenLinks en de Haagse Stadspartij om de culturele broedplaats te redden. In het pand aan de 1e Lulofsdwarsstraat en de Calandkade werken ongeveer dertig creatievelingen, als kunstenaars en muzikanten.…lees meer

Norder blijft bij sloop creatieve broedplaats Maakhaven

DenHaagFM 22.01.2013 Wethouder Marnix Norder blijft bij de sloop van de creatieve broedplaats Maakhaven in het Laakhavengebied. Plannen van de Haagse Stadspartij en GroenLinks om het pand te behouden, vindt de wethouder niet erg realistisch.

Dat bleek woensdag tijdens een vergadering met gemeenteraadsleden over het onderwerp. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de financiële haalbaarheid van het initiatief van de partijen, werd besloten de verdere behandeling van het voorstel uit te stellen tot 20 februari.  …lees meer

Broeierig broedplaatsdebat van de HSP

HSP 2014-01-22 Het door de Haagse Stadspartij georganiseerde stadsgesprek over de toekomst van Haagse culturele broedplaatsen was erg geslaagd met ruim 150 bezoekers in Poppodium SuperMarkt. Op 21 januari gingen raadsleden en deskundigen met elkaar in debat en presenteerden surfdorp Fast, Langweiligkeit en Maakhaven zich voor een aandachtig en meelevend publiek.

Maakhaven nog niet in veilige haven

HSP 2014-01-22 – Op woensdag 22 januari sprak de raadscommissie Ruimte over Maakhaven, het met sloop bedreigde ateliercomplex in Laakhaven. Aanleiding was het initiatiefvoorstel “Laat Maakhaven in Laakhaven” van GroenLinks en de Haagse Stadspartij.

Partijen en kunstenaars willen broedplaats Maakhaven redden

RTVWEST 20.10.2014 DEN HAAG – De bijzondere mix van bedrijfsverzamelgebouw, culturele broedplaats en ateliercomplex Maakhaven in het Haagse Laakhavengebied, moet worden gered van de sloopkogel. De gemeente wil het pand slopen zodat er ruimte komt voor kluskavels. Bijvoorbeeld projectontwikkelaars, beleggers en particulieren kunnen hier welstandsvrij bouwen wat ze willen: appartementen, herenhuizen, bedrijven of een combinatie.

De partijen worden gesteund door de gebruikers van het gebouw. Zoals Boris Duijneveld die in Maakhaven werkt aan  ‘Mobile Urban Design’. Hij maakt meubels en mobiele architectuur van oude silo’s en materialen.  Ik vind het heel frustrerend dat gemeenteambtenaren dat niet willen inzien. Die willen een cultuurpaleis van 181 miljoen gaan bouwen en de rest willen ze weg hebben. Zo krijg je geen creatieve stad. En dan hadden ze nog creatieve hoofdstad willen worden ook, in 2018. Nou, met zo’n beleid red je dat echt niet.’ Lees verder

Gerelateerde artikelen

Commissie spreekt over Maakhaven

DH  17 januari 2014 De Commissie Ruimte spreekt op woensdag 22 januari over het initiatiefvoorstel ‘Laat Maakhaven in Laakhaven’, de voortgangsrapportage transformatie kantoren en bouwkundig splitsen.

Allereerst spreekt de commissie over het initiatiefvoorstel ‘Laat Maakhaven in Laakhaven’. Maakhaven is een mix van een bedrijfsverzamelgebouw, culturele broedplaats en ateliercomplex in het pand 1e Lulofsdwarsstraat 60 en Calandkade 156-158. De gemeente heeft in 2002 het gebouw via Stroom in bruikleen gegeven aan de stichting Luca (de beheerder). In de panden zijn kunstenaars, architecten, muzikanten en ambachtelijke bedrijven gevestigd. De gemeente is voornemens de huidige locatie van Maakhaven in maart 2014 in de markt te zetten voor kavelverkoop.

Blijft Maakhaven?

16.12.2013 Het initiatiefvoorstel “Laat Maakhaven in Laakhaven” van de Haagse Stadspartij en GroenLinks is door het college van b&w op basis van valse informatie de grond ingeboord. In januari beslist de gemeenteraad. Wethouder Norder wil liever bouwkavels verkopen dan Maakhaven behouden. Hij baseert zich daarbij echter op een aantal verkeerde uitgangspunten. Om daar duidelijkheid over te krijgen hebben de Haagse Stadspartij en GroenLinks technische vragen ingediend.

Haags Monumentenplatform pleit voor behoud Maakhaven

HSP 10.12.2013 Het Haags Monumentenplatform is unaniem in zijn steun aan het behoud van ‘Maakhaven’. Het pand in Laakhaven is nu nog in gebruik als ateliercomplex en culturele broedplaats, maar dreigt gesloopt te worden.

De Haagse Stadsparij is blij met de steun van de voltallige Haagse monumentenwereld. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Dit is een geweldige ondersteuning van het initiatiefvoorstel dat we samen met GroenLinks hebben ingediend”. Wethouder Norder wil Maakhaven slopen om vervolgens de grond in kavels te verkopen aan particulieren. Wijsmuller: “Een levend stuk stad platgooien om vervolgens helemaal opnieuw te beginnen is dom. Er zijn nog zoveel braakliggende plekken in de stad waar de gemeente kavels kan wegzetten.

Haagse Stadspartij en Groen Links: “Laat Maakhaven in Laakhaven” 

HSP 14 Nov 2013 Reddingsplan voor bruisende culturele hotspot in monumentale Shell-werkplaats “Laakhaven bezit een verborgen schat”, vinden de raadsleden Joris Wijsmuller (HSP) en David Rietveld (GroenLinks). Samen hebben zij een initiatiefvoorstel ingediend om het kunstenaarsinitiatief Maakhaven, dat sinds 2002…>Lees verder

Maakhaven moet blijven

HSP 08.10.2013 De Haagse Stadspartij roept geïnteresseerden op om a.s. vrijdag 11 oktober om 17 uur aanwezig te zijn bij de presentatie van Maakhaven.

Adres: 1e Lulofsdwarsstraat 60 Den Haag

info@maakhaven.nl
http://www.maakhaven.nl

Haagse Stadspartij wil Maakhaven behouden

Den HaagFM 08.10.2013 De Haagse Stadspartij start vrijdag een campagne om ateliercomplex Maakhaven te behouden. De creatieve broedplaats is nu…lees meer

Actie tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur! november 11, 2010

Posted by jandewandelaar in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
2 comments
Culturalis logoBezorgde Cultuurliefhebber,   

Kom in actie tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur! 

Het nieuwe kabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, is enkele weken geleden geïnstalleerd. Zoals u wellicht weet, is in het regeerakkoord is een bezuiniging van 200 miljoen euro opgenomen op Kunst & Cultuur.Het accent ligt hierbij op de podiumkunsten, omdat het kabinet erfgoed en bibliotheken wil ontzien. De bezuiniging van in totaal 200 miljoen euro is verhoudingsgewijs zeer omvangrijk, namelijk 55% van het huidige podiumkunstenbudget en 32% van de totale Rijksbegroting voor Kunst & Cultuur.

Bovendien wordt daarnaast nog eens 100 miljoen extra inkomsten ingeboekt door een verhoging van het BTW tarief op tickets aan de kassa van 6,5% naar 19%.  

Dit betekent een prijsverhoging per 2011 van 13% voor onze bezoekers en een vermindering van de kaartverkoop en daarmee van eigen inkomsten. 

Het is duidelijk dat er in tijden van recessie bezuinigd moet worden, ook binnen de sector Kunst & Cultuur. Echter, deze bezuiniging is buitenproportioneel: de beoogde coalitie wil in totaal 18 miljard bezuinigen, wat 7% is van de totale Rijksbegroting.

Op de sector Kunst & Cultuur wordt verhoudingsgewijs veel meer bezuinigd dan op andere sectoren. Bovendien levert dit in geld relatief gezien weinig op. De schade in de sector is des te groter. 

Op zaterdag 20 november is er een grote landelijke publieksmanifestatie tegen deze drastische maatregelen.

Wij roepen alle leden van Haagse groepen, verenigingen en iedereen die cultuur een warm hart toedraagt hierbij op om hun stem te laten horen. Kom op 20 november om 23.00 uur naar de speciale Kunstwake bij het Torentje (Binnenhof) in het centrum van Den Haag.

Tot die tijd zijn er nog een aantal acties die u kunt ondernemen.

Hoe kunt u Nederland Schreeuwt om Cultuur nog meer steunen?
· Teken de petitie op: www.stopculturelekaalslag.nl / www.zegneetegendebtw.nl Al meer dan 72.000 mensen hebben dit al gedaan, maar hoe meer hoe beter!
· Ten behoeve van de actie is een speciale Haagse Harrie briefkaart gedrukt, die kunt u vanaf woensdag 17 november ophalen bij de balie van Culturalis op het Nutshuis en aan de kassa van het Culturalis Theater aan de Hobbemastraat 120. Verspreid de kaart onder uw achterban en betrek zo zoveel mogelijk mensen bij deze actie!

Kijk voor meer informatie ook op de website; www.NEDERLANDSCHREEUWTOMCULTUUR.nl

Wij zien u graag samen met uw achterban op zaterdag 20 november om 23:00 op het Binnenhof verschijnen!

Met vriendelijke groet,

Hilje Wolfson
Hoofd Communicatie
Culturalis